Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Hoe we nu met chroom-6 werken binnen NS

De resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 binnen NS zijn bekend. Die resultaten gaan grotendeels over de vraag hoe we vroeger binnen NS werkten. Het is logisch dat collega’s en anderen zich afvragen hoe we nu binnen NS werken als het gaat om chroom-6.


In oude verflagen en onderdelen van sommige treinen kan ook nu nog chroom-6 zitten. NS heeft daarom extra onderzoek laten doen naar de manier waarop we in 2022 met chroom-6 werken. Dat onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Caesar Consult.

Uit de resultaten blijkt dat blootstelling aan chroom-6 op dit moment verwaarloosbaar tot laag is. Collega’s worden volgens de onderzoekers voldoende beschermd door de manier waarop we nu werken. Zo zijn er bijvoorbeeld aparte ruimtes voor werkzaamheden als lassen, schuren en slijpen, zijn werkplaatsen voorzien van goede afzuiging, worden persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld en worden collega’s regelmatig getraind en voorgelicht.

We hebben werkzaamheden aangepast

 • Stof tegengaan is chroom-6 tegengaan

  Een manier waarop chroom-6 zich makkelijk verspreid is in de vorm van stof. Daarom zijn we bijvoorbeeld gestopt met het afblazen met perslucht, vegen we niet meer maar gebruiken we stofzuigers.

 • Aanpassen van ‘postzegelen’

  Soms is het nodig om maar een klein deel van een trein opnieuw te schuren en verven. Dat noemen we ‘postzegelen’. Vroeger deden we dat in de werkplaats. Nu is de regel dat we helemaal niet meer postzegelen, tenzij het echt niet anders kan. Als we postzegelen gebeurt dat altijd in een afgeschermde ruimte met goede afzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen.

We hebben een aantal fysieke aanpassingen gedaan in onze locaties

 • Centrale afzuiginstallaties

  Locaties maken gebruik van goede afzuiginstallaties, vooral op de plekken waar collega’s schuren, stralen, slijpen of lassen. Alle afzuigunits worden regelmatig gecontroleerd en hebben een filter dat makkelijk en veilig kan worden schoongemaakt of vervangen.

 • Werkzaamheden gescheiden

  We voeren werkzaamheden waarbij mogelijk chroom-6 vrijkomt (zoals schuren, slijpen of lassen) in afgesloten ruimtes uit. Zo wordt het slijpen van bakwanden alleen in de gritcabine uitgevoerd en worden cascostanden afgeschermd met plastic flappen.

 • Apart omkleden

  De plek waar collega’s zich omkleden is zo ingericht dat vuile en schone kleding van elkaar gescheiden zijn om verspreiding van stof in het algemeen op kleding te beperken. Collega’s komen niet met hun werkkleding in de pauzeruimte.

We zorgen dat collega’s zichzelf goed kunnen beschermen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Alle collega’s die werkzaamheden uitvoeren waar chroom-6 bij kan vrijkomen dragen goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke dat zijn is afhankelijk van de werkzaamheden; soms voldoet een stofmasker, soms is een straalpak noodzakelijk.

 • Doorlopende voorlichting

  Collega’s krijgen jaarlijks voorlichting, onderricht en instructies met betrekking tot blootstelling aan stof en dus ook chroom-6. Op die manier blijft kennis en aandacht voor het onderwerp up to date.

 • Schoonmakers

  Voor schoonmakers van externe schoonmaakbedrijven zijn procedures aangescherpt met de invoering van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruik van een zogenaamde ‘decontaminatie-unit’ om goed stofvrij te worden.

Bekijk alle veelgestelde vragen over Chroom-6 bij NS.