Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Het netwerk van de toekomst

NS wil iedereen toegang bieden tot het treinnetwerk. Waar je ook bent, je wilt zo snel mogelijk de trein kunnen pakken en vervolgens overal naar toe kunnen reizen. Voor iemand in Haarlem of Zwolle is dat vaak makkelijk, je poort naar de rest van Nederland en Europa ligt om de hoek. Maar ook de inwoners van de regio willen we aan boord. Een derde van onze reizigers stapt op bij een kleiner station. Waar je ook heen reist, de trein kan altijd een wezenlijk onderdeel van je reis zijn.


Reizen tussen steden in Nederland: sneller en vaker

NS mag zich tot de top 3 treinbedrijven ter wereld rekenen, daar zijn we erg trots op. In 2018 gaf 86% van onze reizigers ons een 7 of hoger, waarbij we zelfs vaker een 8 kregen dan een 7! De punctualiteit staat op 92,6%. We voldoen hiermee aan de eisen die de overheid aan ons stelt. Achterover leunen doen we niet. We maken de komende jaren opnieuw een sprong voorwaarts.

Grote steden en regio verbinden

Binnen Nederland verbinden we met snellere Intercity’s alle grote steden en regio’s met elkaar en met het buitenland, met in Nederland een maximum snelheid van 200 kilometer per uur. Tussen de grote steden rijdt in principe minimaal vier keer per uur een snelle verbinding. Reizigers binnen de Randstad reizen binnen een uur van deur tot deur, ongeacht waar ze zijn.

De Intercity’s tussen middelgrote en kleine steden zorgen voor goede en fijnmazige verbindingen. En minstens elk half uur een snelle, directe trein naar de Randstad. Vanuit heel Nederland rijden er rechtstreekse Intercity’s naar de Randstad. Per regio bepalen we in nauwe samenspraak met overheden en reizigersorganisaties het aanbod van Intercity’s en Sprinters en eventuele aanvullende voorzieningen zodat deze nog beter aansluit op de wensen van reizigers.

Dit kan de reiziger komende jaren verwachten:

  • Nieuwe treinen: NS investeert flink in onder meer nieuwe Intercity’s en Sprinters. In 2021 komt de Intercity Nieuwe Generatie op het spoor.
  • Hoogfrequent rijden: Na 2020 wil NS reizigers tussen Schiphol, Utrecht en Arnhem, Schiphol-Leiden en Dordrecht-Rotterdam (Sprinter) hoogfrequente verbindingen bieden. Het aantal Intercity’s tussen Breda, Tilburg en Eindhoven willen we verhogen van twee naar vier per uur.
  • Uitbreiding dienstregeling: We verbeteren ons aanbod door de dienstregeling te blijven uitbreiden.
  • Hogesnelheidslijn: De HSL-Zuid is een wezenlijk onderdeel van het hoofdrailnet en zorgt voor meer directe verbindingen binnen de Randstad en over de grens.
  • Vaker kans om te zitten in de trein: Door onze treininzet slimmer te plannen, gaan we reizigers meer zitplaatsen in de trein bieden. Ook onderzoeken we hoe we spitsmijden financieel aantrekkelijker kunnen maken.
  • Spoor beter benutten: Ondanks dat veel trajecten nu al vol zitten, zien we mogelijkheden om meer treinen te rijden op bestaand spoor.
  • Investeren in de infrastructuur: Om de reizigersgroei op te vangen, is er tot 2040 circa 18 miljard euro nodig voor investeringen in de huidige én nieuwe infrastructuur. Verspreid over de komende 20 jaar gaat het om 1 miljard euro per jaar. 

Vaak en flexibel reizen binnen en rondom de Randstad

De stad is populairder dan ooit, we wonen en werken er graag, of gaan er een dagje uit. Maar de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze steden staan onder druk. In hartje stad wordt 40% van de openbare ruimte opgeslokt door de auto. Ruimte is schaars. De woningbouwopgave zorgt voor fikse uitdagingen voor de stad, het reizen en de openbare ruimte.

Rondom de vier grote steden is vraag naar openbaar vervoer dat snel binnen handbereik is: het moet vooral veel en vaak rijden. Door nauwer samen te werken met stadsvervoerders in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam wil NS de grootstedelijke gebieden fijnmaziger en hoogfrequenter verbinden en zo ook het lokaal en nationaal vervoer beter op elkaar aansluiten.

Lichtere Sprinter: NS City

NS ziet in de toekomst mogelijkheden voor verschillende Sprinter-concepten in het grootstedelijk gebied. Nieuw is het lichtere Sprinterconcept NS City dat we onderzoeken. Deze lichtgewicht trein rijdt vaker per uur, kan kortere halte-afstanden bedienen en rijdt op gemengde of speciaal toegewezen infrastructuur.

Flexibel en op maat reizen in rustigere gebieden in de regio

Juist in rustige gebieden van Nederland helpen we reizigers veel beter als we door nauwer samen te werken met regionale partners de krachten bundelen en innovatieve ideeën uit de mobiliteitsmarkt steunen. Hier bieden we meer maatwerk met Sprinterdiensten en andere vormen van vervoer op maat. Door aanvullende mobiliteitsdiensten te bieden, stemmen we hier af op de specifieke wensen van reizigers (Mobility as a Service). Denk aan de deelauto, zelfrijdende busjes of de e-bike die je naar het dichtstbijzijnde station brengt. Of je stalt je auto op een P+R bij dat station. We bieden dit samen met partners aan, zoals een landelijk netwerk van aangesloten taxibedrijven. En door ruim 200 regionale stations een upgrade te geven, waarbij we ook de kracht van lokale gemeenschappen meer willen gebruiken.

Sneller en vaker naar Europese steden

Het is onze ambitie om het internationale treinverkeer (tot 2030) te verdubbelen. Daarom verbindt NS, samen met haar internationale partners, internationaal economische kerngebieden sneller en vaker per trein om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor korte-afstandsvluchten en de auto. Betere internationale treinverbeteringen leveren meer op dan milieu- en tijdswinst. De grote steden zijn de kenniscentra en economische kernen. Door die goed met elkaar te verbinden per spoor versterken we niet alleen de concurrentiepositie van Nederland, maar ook die van Europa als geheel. Daar is nog wel wat voor nodig, zoals aanpassingen van de infrastructuur in Duitsland en Nederland en uitbreiding van de perroncapaciteit in Brussel. Het realiseren van snellere internationale treinverbindingen vraagt goede samenwerking en het verbinden van verschillende nationale belangen en spoorsystemen. Dit alles maakt het niet makkelijk, daarom wil NS het voortouw nemen door een stimulerende en verbindende rol te spelen. De politiek kan de trein een aantrekkelijker alternatief maken voor het vliegtuig door te investeren in infrastructuur en door een stimulerend fiscaal beleid te voeren.