Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Dit zien we om ons heen

Mensen reizen meer, verder en anders dan vroeger. De mobiliteit in Nederland blijft hierdoor de komende jaren sterk groeien. Als we alle vormen waarop mensen zich voortbewegen bij elkaar op tellen, zijn er in 2018 in Nederland meer dan 189 miljard reizigerskilometers gemaakt. Dat groeit naar 210 miljard in 2030 en 229 miljard reizigerskilometers in 20401. En zelfs naar 246 miljard als we uitgaan van het hoogste groeiscenario. Die wens om meer bewegingsvrijheid willen we mogelijk maken. Dat stimuleert de economie, welvaart en verbondenheid tussen mensen. Onze ambitie is dat de reiservaring bij NS daarbij minstens zo goed blijft als die nu is, met respect voor mens en milieu.


Onze ambitie

Dankzij meer en moderne treinen, hogere frequenties, ultiem comfort en gemak onderweg met mooiere stations wordt reizen aantrekkelijker. Dat vraagt om een duidelijke agenda tot 2025, en daarna. Verbeteringen in het OV vanaf 2025 vragen nu concrete acties, bijvoorbeeld vanwege doorlooptijd van besluitvorming of het vrijmaken van geld. Alleen dan maken we het grote maatschappelijk belang waar om iedereen de mobiliteit te bieden die nodig is én om de economische concurrentiepositie van Nederland te verstevigen. NS draagt bij aan de groei van het aantal reizigers dat met het openbaar en gedeeld vervoer reist en faciliteert deze groei.

  • Als we kijken naar het faciliteren van de groei op het spoor zoals door de overheid voorspeld (Nationale Markt & Capaciteitsanalyse) dan gaan we uit van groei van het aantal reizigerskilometers van 18 miljard in 2018 naar 26,2 miljard in 2040 (bij het hoogste groei scenario). Dat doen we met behoud van de huidige kwaliteit.
  • NS handhaaft samen met partners bij de verwachte reizigersgroei minimaal het huidige aandeel van 14% procent van openbaar en gedeeld vervoer in de totale mobiliteit van Nederland door reizen met het openbaar en gedeeld vervoer aantrekkelijker te maken.

Aangescherpte strategie

Om deze ambitie te realiseren heeft NS haar strategie opgesteld voor de periode tot 2025 en verder: Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. Hierin zijn meer keuzevrijheid, gemak en kwalitatief hoogwaardige stations de ruggengraat van de volgende sprong voorwaarts van het Nederlandse OV in de regio, stedelijke omgeving en de Randstad. Onze ambitie: in 2025 leveren wij, samen met onze partners, mobiliteit van wereldklasse.

Op weg naar 2030: innoveren én investeren in infrastructuur

De eerste stap is om tot 2030 zoveel mogelijk vraag op te vangen binnen de huidige infrastructuur, door innovaties en door de introductie van nieuwe technieken, treinen en vervoersvormen. Veel valt onder de verantwoordelijkheid van ProRail. Op weg naar 2040 zijn forse investeringen nodig om groei op te vangen en het treinsysteem verder te verbeteren. Deze investeringen zijn omvangrijk en stralen ambitie uit. Maar ze zijn ook broodnodig. Het spoorsysteem is afgelopen decennia steeds verder benut en de rek is er uit. Voor elke extra trein is straks extra investering in infra nodig. Daarnaast zijn forse investeringen nodig in bijvoorbeeld het huidige beveiligingssysteem, ondergrond, de fundering en voldoende ruimte om onze treinen neer te zetten en te onderhouden.

Op weg naar 2040: Netwerk NL

Het is van groot belang dat we nu al in actie komen om de groei van het aantal OV-reizigers op weg naar 2040 te kunnen faciliteren en het spoor beter te benutten. Immers, de besluitvorming en de realisatie van de benodigde infrastructuur vragen tijd. Om te zorgen dat hierover snel besloten kan worden, heeft NS het masterplan ‘Netwerk NL’ gemaakt. Dat neemt de toenemende reizigersvraag, economische groei en woningbouwopgave als uitgangspunt en heeft dat verwerkt tot een robuust, realistisch en behapbaar investeringsprogramma tot 2040. Hierbij bundelen we alle inzichten uit programma’s waarin NS samenwerkt met alle betrokken partners, zoals Transport4Randstad (stadsvervoerders GVB, RET, HTM), de Mobiliteitsalliantie, Toekomstbeeld-OV en gesprekken met reizigersorganisaties. Als basis dienen de voorspellingen van het CPB/PBL en inzichten van het KiM.

-----

“De vernieuwde strategie van NS 2020-2025 ‘Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar’ is in zorgvuldig overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NS tot stand gekomen. Over één punt verschillen de COR en NS nog van mening. De COR adviseert een werkgelegenheidsgarantie voor de duur van de strategie op te nemen en heeft over dit punt uitspraak gevraagd aan de Ondernemingskamer.“