Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Stations als knooppunt

Veel stations zijn inmiddels het aantrekkelijke hart van de stad én hebben de harten van de inwoners en reizigers terugveroverd. Het zijn hotspots waar we allerlei verschillende vormen van vervoer drempelloos met elkaar verbinden, waar je wilt wonen, werken of gewoon wat kopen of een hapje eten. Altijd schoon, heel en veilig; mede dankzij de inzet van ruim 4.500 NS-ers die elke dag op en rond het station werken.


We geven tot 2025 tweehonderd stations in Nederland een upgrade, grote én kleine stations. Daarbij kijken we naar vier W’s: comfortabel wachten, WC-voorzieningen die schoon zijn, warme dranken en gratis watertappunten. Zo maken we van het station niet alleen een prettige plek om te verblijven, maar werken we ook aan stations als knooppunt voor alle OV-reizigers en dragen we bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling van steden. Het zijn deze drie functies die we nadrukkelijk in onderlinge samenhang en vanuit het perspectief van de reizigers en inwoners ontwikkelen. 

Nieuwe of vernieuwde stations zijn onlosmakelijk verbonden met meer of nieuwe verbindingen, en andersom. Het station is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Aanjager van mobiliteit, en daardoor magneet voor werkgelegenheid en woonruimte. Als we dat zorgvuldig en duurzaam ontwikkelen, zorgen we voor een leefbare omgeving. Goede samenwerking met ProRail, lokale en regionale overheden is hierbij essentieel.

Onze 3 pijlers voor de stations van de toekomst

Haal meer uit je treinreis

Het station is essentieel voor de verdere ontwikkeling van treinverbindingen, ook in de regio. Niet alleen in Breda of Zwolle, ook op kleinere stations, met een serviceniveau dat past bij de grootte. Onze stations maken we komende jaren nog gastvrijer. Dagelijks schoonmaken, goede parkeervoorzieningen voor auto en fiets, de Stationshuiskamer voor aangenaam wachten of verblijven, horeca en retail die voorzien in de behoefte van de reiziger, een toilet: kortom, services- en voorzieningenniveau van topniveau. Watertappunten op ruim 200 stations maken het af. Schoon, heel en veilig: dat is de basis. Altijd in overleg met de lokale overheden, bijvoorbeeld om lokale ondernemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Het huidige retailbeleid handhaven we: NS biedt een relevant assortiment voor de reizigers, het overige laten we aan de markt.

Nog makkelijker overstappen: het station als knooppunt

Of je nu overstapt van de trein op de fiets, of van de trein op de trein, als je makkelijk, logisch en veilig kunt overstappen maakt dat het OV aantrekkelijker. Bijvoorbeeld met een duidelijke routering en bewegwijzering vanuit de stad. Door dat goed te doen, accommodeert NS de mobiliteitsgroei. We innoveren de exploitatie van fietsenstallingen en gebruiken onze expertise om overstappen zo makkelijk en snel mogelijk te maken. Concreet betekent dat meer fietsenstallingen met zelfservice, fast lanes richting je overstap en meer plekken waar je de eerste 24 uur je fiets gratis kunt stallen. Passend bij het station en de locatie. Meer ruimte voor tram of metro in de grote stad, waarbij we samenwerken met Transport4Randstad, meer P+R-voorzieningen aan de rand van de stad en in de regio.

Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid

Door zelf vastgoed te ontwikkelen, verbeteren we de leefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte rondom het station. Dat kan bijvoorbeeld door leegstand in stationsgebouwen een andere functie te geven, door te bouwen boven het spoor of het aankopen van vastgoed om kantoren te ontwikkelen.