Naar content

Hoofdnavigatie

Visie

Mensen willen zich moeiteloos kunnen voortbewegen zonder daarbij na te hoeven denken. Snel, veilig, makkelijk en op elk moment. NS wil dit mogelijk maken. En kijkt daarbij verder dan de trein. NS heeft zich ontwikkeld tot een brede dienstverlener die haar klanten in staat stelt sociale, recreatieve en zakelijke doelen naadloos te laten overvloeien. Door de reis van deur tot deur comfortabel, laagdrempelig en efficiënt te organiseren en de klant de mogelijkheid te bieden ‘slim’ te reizen op basis van de laatste informatie.


Makkelijk reizen van deur tot deur

Overstappen tussen trein en auto is aantrekkelijk omdat parkeren bij stations en overstaplocaties eenvoudig, comfortabel en veilig is. Op knooppunten sluiten treinen zeer regelmatig aan op auto, bus, tram, metro, taxi en internationale verbindingen. NS wil dat haar klanten de reistijd en wachttijd op stations efficiënt en aangenaam kunnen invullen. Alle stations, klein en groot, hebben de juiste balans tussen de reizen en verblijven, winkelen en dienstverlening. Met de OV-chipkaart kunt u betalen voor alle vormen van vervoer én in de winkels.

De grote stations zijn volledig vernieuwde multifunctionele reis- en verblijfsplaatsen. Ze bieden gemak en plezier; alles is aanwezig dat bij 2025 hoort. Winkels zijn makkelijk bereikbaar en vormen geen obstakel voor reizigers die snel hun trein willen halen. Onze reizigers worden goed en snel geholpen zodat zij de eerstvolgende trein kunnen halen. Zowel de medewerkers van onze winkels en fietsenstallingen als de service-medewerkers op het station staan voor hen klaar. De reiziger vindt snel en eenvoudig zijn weg, ook op drukke stations en in grote mensenmassa’s.

Slim reizen

Reizigers kunnen hun reis met het openbaar vervoer, de auto of een combinatie hiervan zo efficiënt mogelijk maken. Slim reizen. Op basis van informatie. NS kent haar klanten en hun actuele behoeften. NS voorziet reizigers proactief van actuele en voor hen relevante informatie. Mobiele services stellen de reizigers in staat om op basis van persoonlijke behoefte geïnformeerde keuzes te maken. Op elk relevant moment. Dat betekent: onderweg alles doen wat nodig is waardoor reistijd eigen tijd wordt. Omdat onze informatie geïntegreerd is met die van andere vervoerders, reizen onze klanten eenvoudig van deur tot deur. Tijdwinst en reiscomfort zijn individueel te plannen en ‘op maat’ te realiseren. Een grote stap vooruit voor OV-reizigers en automobilisten. Reizen is comfortabel. Alles is aanwezig om de reiziger te laten werken, communiceren en ontspannen. Het informatiesysteem attendeert op aanbiedingen, evenementen en reismogelijkheden. Maar het waarschuwt ook voor storingen en biedt alternatieve routes. Tenminste, als de gebruiker dat wil. Want zowel het vervoersysteem als de bijbehorende informatievoorziening stelt mensen centraal met respect voor hun privacy. Niets hoeft, veel kan.

Duurzaam reizen en werken

De trein is in 2025 het meest duurzame vervoermiddel na de fiets. Klanten kiezen daarom bewust voor de trein. Reizigers ervaren NS als koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Bedrijven kiezen voor NS om daarmee hun groene image te verbeteren:

  • De trein als duurzaam vervoermiddel
  • Een vestiging bij het station om jong talent te trekken
  • Het OV-fietsabonnement als onderdeel van het mobiliteitsbeleid
  • Flexibiliteit als onderdeel van een duurzame levensstijl
  • Met een nieuwe manier van werken slimmer en efficiënter gebruikmakend van de nieuwste informatietechnologie

NS maakt het nieuwe werken op stations mogelijk. Werk- en vergadermogelijkheden voor groepen en ook werk- en ontmoetingsfaciliteiten voor individuen en kleine zelfstandigen. Satellietwerkplekken horen hier bij: als reiziger begin je met werken op het station en neem je de trein na de spits. Het station wordt een werkbestemming.

In gesprek met de klant

NS optimaliseert haar dienstverlening in samenspraak met de klant. Via traditionele en offline media maar vooral via online sociale media zijn wij in gesprek. Zo kunnen we de klant eerder informeren als dat nodig is en maken we gebruik van de feedback van onze klanten. En helpen zij mee aan het continu verbeteren van ons product.

Vrij om te bewegen

Gemak en comfort combineren met dagelijks reizen, slim verplaatsen, verbinden van wonen en werken: vrij om te bewegen. Een aantrekkelijk vooruitzicht. De bouwstenen én de techniek zijn anno nu al aanwezig. Met andere woorden: het kán. Het is de ambitie van NS om dat gestalte te geven. Samen met onze partners, met inbreng van ieders kennis en kunde, streven wij naar meer duurzame bereikbaarheid. NS wil en kan een grotere bijdrage leveren aan de mobiliteitsontwikkeling in Nederland en een beslissende randvoorwaarde creëren voor duurzame economische dynamiek. In 2025 en nog ver daarna. Dat doen wij al 175 jaar. Ga mee!

2025

Onze samenleving kenmerkt zich door een grote diversiteit. Het spanningsveld tussen individuele wensen en het algemeen belang wordt groter. Bedrijven die door persoonlijke dialoog hun klanten kennen en van dienst zijn, zijn het meest succesvol. Ecologische en maatschappelijke doelstellingen zijn voor ondernemingen net zo wezenlijk als economische. De vergrijzing van de samenleving gaat gepaard met onthaasten. In het hectische bestaan zijn momenten van rust essentieel. Individuele wensen en behoeftes vragen om bewegingsvrijheid om te ontmoeten, werken en recreëren. Gemak, comfort en keuzevrijheid staan hierbij centraal. Het is cruciaal dat de informatie overal en altijd toegankelijk is.

Altijd dichtbij

Stations en treinen vormen 1 groot netwerk. Hogere frequenties en een toename van verbindingen zorgen ervoor dat stations in de beleving dicht bij elkaar liggen. Met hoge snelheden reizen mensen de grens over. Ze kunnen elkaar snel ontmoeten als ze afspreken in de buurt van het station. Hierbij realiseren wij een natuurlijke en optimale verbinding tussen het station en de stad.