Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Calamiteiten

Informatie over het gebruik van uw gegevens in geval van calamiteiten.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

In geval van calamiteiten kan het nodig zijn dat wij aan u persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens vragen zodat wij u kunnen voorzien van hulp of verblijf tijdens de calamiteit.

Wanneer u houder bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij ondersteuning kunnen bieden in geval van calamiteiten. Als u als reiziger door toedoen van de NS strandt, zullen wij in specifieke gevallen een taxi of hotel voor u boeken. NS bepaalt in welke gevallen u recht heeft op een taxi of hotel.

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst.

Wanneer wij een taxi voor u boeken wordt uw naam en telefoonnummer doorgegeven aan Transvision. Transvision wijst een taxibedrijf toe en ritnummer. Het taxibedrijf vervoert u vervolgens naar de gewenste bestemming.

Indien u ergens zult moeten overnachten als gevolg van een calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, dan geven wij uw (contact)gegevens door aan Onemeeting, Uniglobe en het desbetreffende hotel.

We treffen waarborgen om te voorkomen dat er een inbreuk op u privacy ontstaat. Zo geven wij alleen gegevens door aan deze partijen die zij nodig hebben voor het maken van een reservering of boeking.

Met wie delen wij gegevens?

In geval van calamiteiten delen wij gegevens met Transvision, Onemeeting, Uniglobe en hotels. Deze partijen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om voor meer informatie te kijken op de betreffende website van Transvision (www.transvision.nl/privacy), Onemeeting (www.onemeeting.com/privacycookiebeleid) en Uniglobe (www.uniglobe.com/privacy-policy), en navraag hierover te doen bij het desbetreffende hotel.

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij
passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om u van dienst te zijn tijdens en na een calamiteit.