Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Bezetting en gebruik onbetaalde P+R terreinen

Informatie over het gebruik van uw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening op onbetaalde P+R terreinen.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om u adequaat te kunnen informeren over de actuele beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen op onbetaalde P+R terreinen maken wij gebruik van zogeheten telcamera’s. Ook gebruiken we deze camera's om zorg te dragen voor voldoende parkeerplaatsen op deze terreinen. Telcamera's zijn camera’s die kentekens herkennen. Deze zijn geplaatst bij de oprit en uitrit van de onbetaalde P+R terreinen. Om te voorkomen dat wij uw kenteken vastleggen, wordt uw kenteken direct op de camera versleuteld naar een zogeheten hash-code. Hiermee wordt het kenteken omgezet naar een willekeurige cijferreeks. Deze cijferreeks wordt alleen in het systeem opgeslagen voor de periode dat uw auto zich op het onbetaalde P+R terrein bevindt. Zodra uw auto het onbetaalde P+R terrein verlaat, wordt ook de cijferreeks uit het systeem verwijderd.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dagelijks maken meer dan 1,2 miljoen reizigers gebruik van de stations in Nederland. Als knooppunt van voetgangersverkeer en openbaar vervoer is een station een bijzondere locatie; met overstapmogelijkheden tussen trein, stedelijke en regionaal openbaar vervoer, fiets en auto, en steeds meer diverse diensten en voorzieningen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Wij verbeteren onze dienstverlening op en rond stations continu. De autobereikbaarheid van het station is daar een onderdeel van. Via het aanbieden van P+R voorzieningen faciliteren wij de autobereikbaarheid van stations. De focus daarbij ligt onder andere op het drempelloos gebruik van onbetaalde P+R terreinen.

Om u adequaat te kunnen informeren over de actuele beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen op onbetaalde P+R terreinen en zorg te dragen voor voldoende parkeerplaatsen op deze terreinen is het essentieel voor ons om inzicht te hebben in de beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen en het gebruik van onbetaalde P+R terreinen. In dat kader brengen wij de bezetting en het gebruik van een aantal onbetaalde P+R terreinen in kaart door middel van telcamera’s met kentekenherkenning.

Wij zorgen voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de gegevens die door de telcamera’s worden gegenereerd. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de gegevens niet, direct of indirect, naar individuele gebruikers van de onbetaalde P+R terreinen herleidbaar zijn. Uw privacy is hiermee zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Op P+R terreinen waar telcamera’s in gebruik zijn, is een pictogram aangebracht. Op dit pictogram wordt ook verwezen naar de website van NS met het bijbehorende privacystatement.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen met een derde partij voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derde is een verwerker van ons en verwerkt de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

De informatie over de bezetting en het aantal vrije parkeerplaatsen op een specifieke onbetaalde P+R terrein, welke geen persoonsgegevens bevat, wordt doorgegeven aan het open parkeerdata platform van de RDW. Vanuit dit open parkeerdata platform worden andere systemen, zoals de NS Reisplanner, gevuld. Deze systemen kunnen u vervolgens informeren over de beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen op de specifieke onbetaalde P+R terreinen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De versleutelde kentekeninformatie, zijnde de cijferreeks, wordt opgeslagen voor de tijd dat uw auto zich op de onbetaalde P+R terrein bevindt. Zodra uw auto het onbetaalde P+R terrein verlaat, wordt deze als zodanig uit het systeem verwijderd.