Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Betaald parkeren P+R in samenwerking met Q-Park

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u gebruik maakt van betaald parkeren P+R in samenwerking met Q-Park.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om het parkeren te vereenvoudigen en te versnellen gebruiken wij een parkeersysteem met kentekenherkenning. Dit betekent dat u in- en uitrijdt op basis van uw kenteken. Om te voorkomen dat wij uw kenteken onnodig vastleggen, wordt uw kenteken versleuteld naar een zogeheten hash-code. Hiermee wordt het kenteken omgezet naar een willekeurige cijferreeks. Het voorgaande geldt voor alle klanten die gebruik maken van de betaalde P+R terreinen.

Voor klanten die vooraf- of achteraf betalen vanwege een afgesloten abonnement (bijvoorbeeld een NS-Business Card of Q-Park abonnement) geldt dat naam, adres, bankrekeningnummer, e-mailadres en indien opgegeven het telefoonnummer alsmede het kaartnummer van de kaart of pas wordt verwerkt. In dat geval is de kaartverstrekker verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Voor klanten zonder abonnement die betalen bij de terminal op het P+R terrein geldt dat de pin- of creditcardtransactiegegevens voor NS niet zichtbaar zijn.

Tot slot zijn de P+R terreinen voorzien van camera’s waardoor er camerabeelden worden verwerkt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u op een P+R terrein parkeert is het noodzakelijk dat wij van u gegevens hebben om de parkeertransactie af te rekenen of in rekening te brengen.

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst.

Het kenteken, eventueel financiële gegevens en contactgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij geen parkeergelden innen of met u in contact te treden over een factuur of parkeertransactie in het geval u een abonnement hebt afgesloten.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Als u via de NS-Business Card gebruikmaakt van P+R, dan verwerkt NS uw transactiegegevens in geaggregeerde vorm voor facturatie- en marketingdoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om de ritgegevens, in- en uitcheckmoment en locatie. Mocht u er geen prijs op stellen dat NS uw transactiegegevens voor dit doel verwerkt, dan kunt u zich afmelden voor deze dienst via Mijn NS Zakelijk.

Op P+R terreinen zijn camera’s geplaatst, zoals zogenaamde overzichtscamera’s. Middels deze overzichtscamera’s wordt de veiligheid en eventueel operationele processen op afstand gewaarborgd.  

Dat wij camera’s gebruiken wordt aan u kenbaar gemaakt middels pictogrammen of borden. De pictogrammen die hier rechts worden weergegeven kunt u aantreffen:

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

De werkzaamheden in de centrale meldkamer en het cameratoezicht worden uitgevoerd door Q-Park. SKIDATA is verantwoordelijk voor het in stand houden van het Parkeer Management Systeem. Uw gegevens worden derhalve ook gedeeld met Q-Park, en als u een abonnement bij Q-Park heeft is Q-Park verantwoordelijk voor uw gegevens. Wij raden u daarom aan om voor meer informatie over deze verwerking te kijken op de website van Q-Park.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Financiële en contactgegevens bewaren wij tot 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst.

Camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken zodat wij in geval van incidenten de beelden kunnen beoordelen.