Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Reizen met een functiebeperking

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u hulp nodig heeft bij het reizen vanwege een functiebeperking, bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u een functiebeperking heeft en wilt reizen met de trein verwerken wij gegevens die wij nodig hebben om de reis mogelijk te maken zoals uw contactgegevens, het gewenste hulpmiddel en indien relevant gegevens over uw beperking. In geval van een NS-Business Card of NS Flex-abonnement voor blinden en slechtzienden verwerken wij de gegevens van uw OV-begeleiderskaart B, waarbij enkel uw naam zichtbaar is.

Wanneer u houder bent van een  NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst of toestemming.

Wij willen reizen voor iedereen mogelijk maken. Daarom bieden we aan reizigers met een functiebeperking ondersteuning. Om gebruik te maken van deze dienst verwerken wij reisgegevens van de reiziger, zoals de datum en het tijdstip waarop de reiziger wenst te reizen. Wanneer wij een taxi of rolstoeltaxi voor u boeken wordt uw naam en telefoonnummer doorgegeven aan Transvision. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitvoering van de vervoerovereenkomst mogelijk te maken, maar wij vragen u om toestemming voor de verwerking van eventuele gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u gebruikt maakt van een NS-Business Card of NS Flex-abonnement voor blinden en slechtzienden.

Met wie delen wij gegevens?

Transvision wijst een taxibedrijf toe en ritnummer. Het taxibedrijf vervoert u vervolgens naar de gewenste bestemming. We treffen waarborgen om te voorkomen dat er een inbreuk op u privacy ontstaat. Zo geven wij alleen gegevens door aan Transvision die zij nodig hebben voor het maken van een reservering. Transvision is vervolgens zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om voor meer informatie te kijken op transvision.nl.

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u reist met NS bewaren wij uw persoonsgegevens tot 18 maanden na het maken van de reis. De kopie van uw OV-begeleiderskaart B wordt vernietigd na invoering van het kenmerk aan uw klantnummer. U kunt NS op ieder moment verzoeken om het kenmerk te wissen.