Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

WiFi in de trein

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van WiFi in de trein.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om WiFi in de trein mogelijk te maken gebruiken wij uw MAC-adres. Het MAC-adres hebben wij nodig om de toegang tot het internet mogelijk te maken. Wij verstrekken aan uw laptop of mobiele apparaat vervolgens een dynamisch IP-adres. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik wenst te maken van WiFi in de trein, gaan wij met u een gebruiksovereenkomst aan. 

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

Wij verwerken de bovenstaande gegevens alleen om de gebruiksovereenkomst uit te kunnen voeren en u toegang te geven tot het WiFi-netwerk. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt kan er geen verbinding tot stand komen tussen uw apparaat en het WiFi netwerk. 

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren het MAC-adres maximaal 24 uur. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd.