Hoofdnavigatie

Naar content

Veelgestelde vragen ‘van Rit naar Reis’

Meer weten over de nieuwe manier van het berekenen van de prijs van uw reis?


Wat is tussentijds overstappen?

Toegangspoortjes zorgen voor veiligheid in treinen. Op de meeste stations passeren reizigers slechts eenmaal een poortje; bij binnenkomst of bij het verlaten van het station. Op 4 stations is de inrichting zo dat het in bepaalde overstapsituaties nodig is om tussentijds de poortjes te passeren.

Op andere stations kan dit ook het geval zijn wanneer de reis kort wordt onderbroken voor het halen van een boodschap of voor het gebruiken van het toilet. Wordt er tijdens de reis een keer extra uit- en weer ingecheckt, dan noemen we dit ‘tussentijds overstappen’. Tussentijds overstappen is ook nodig als reizigers overstappen op een andere (trein)vervoerder.

Op welke stations moet ik poortjes passeren bij een overstap?

Van de stations waarbij de poortjes reeds in gebruik genomen zijn, gaat dat om Amsterdam Muiderpoort,  Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Hilversum.

Wat bedoelen we met binnengebied?

Daarmee bedoelen we het gebied tussen de poortjes. Je betreedt het binnengebied als je incheckt en je verlaat het als je uitcheckt.

Welke reizigers konden tot 1 september 2016 gevolgen ondervinden van tussentijds overstappen?

Reizigers met een kortingsproduct: Dal Voordeel, Altijd Voordeel, Dal Vrij, Weekend vrij, Voordeelurenabonnement, Traject vrij, NS-Business Card met Dal abonnement, NS-Business Card met Traject Vrij abonnement (bij reizen buiten het traject).

Waarom wilde NS deze situatie aanpassen?

Een reiziger die onbewust van daltarief naar voltarief (of 20% korting in het geval van Altijd Voordeel) gaat omdat hij de poortjes passeert om zijn reis te vervolgen mag niet benadeeld worden door de inrichting van het station.

Waarom zijn er stations waar bij een overstap de poortjes moeten worden gepasseerd?

In sommige gevallen zijn bij het plaatsen van de poorten op de betreffende stations omwille van de verbinding tussen wijken. En zijn ook stations met verblijfsfuncties (winkels, horeca, toilet) buiten de poortjes. Dit betreft stations waar reizigers overstappen en gebruikmaken van functies buiten de binnengebieden, zoals in Rotterdam en Delft.

Waarom heeft NS ervoor gekozen om de 1e check-in van een reis het tarief te laten bepalen?

Door de verplichte extra check out en check in kan de prijs van de totale reis afwijken van de prijs die de reiziger betaald had als hij niet tussentijds had uit- en ingecheckt. De reiziger die onbewust in deze situatie komt, mag niet de dupe zijn van de inrichting van het station en daardoor voor vervelende verrassingen komen te staan.

Hoe werkt het nou precies, de eerste check-in die het tarief bepaalt?

  • De eerste check in is bepalend voor het tarief van de gehele reis.
  • Tussentijds uit- en inchecken om naar een ander perron te gaan, koffie/broodje te kopen of naar het toilet te gaan (binnen 35 minuten) heeft geen effect meer op de totale prijs van de reis. Het moment van de 1e check-in blijft gelden.
  • Dus heeft de reiziger bij aanvang van de reis ingecheckt in de daluren, dan blijft hij na een tussentijdse check uit en check in, reizen voor het de daltarief. Ook al is het inmiddels spits geworden.
  • Omgekeerd werkt het ook zo: na ingecheckt te zijn in de spits blijft het spitstarief van toepassing. Ook als er in de daluren tussentijds wordt uit- en ingechecked.

Waarom werkt het twee kanten op, waarom blijft een reiziger ook in de spits reizen? Het daltarief is dan toch immers voordeliger?

Dat lijkt in het eerste geval wel zo, maar toch geldt dit niet in alle gevallen. Na een wijziging van het tarief gaat namelijk ook de minimale reisafstand opnieuw in en vervalt alle opgebouwde lange afstandskorting. We willen daarnaast een consequente en voorspelbare prijsstelling van onze reizen.

Geldt bij overstappen op een andere treinvervoerder ook dat de eerste check-in van de reis het tarief bepaalt?

Nee, bij overstappen naar een andere treinvervoerder blijft het moment waarop een reiziger incheckt bij die treinvervoerder het tarief bepalen voor het vervolg. Dat verandert dus niet.

Betekent deze aanpassing nog iets voor het gebruik van de poortjes?

Omdat reizigers in de oude situatie financieel nadeel konden ondervinden als ze tussentijds uit- en weer incheckten, zetten we bij verstoring van de treindienst (wanneer reizigers een deel van hun reis met de bus moeten) één of enkele poortjes open. De reiziger kon dan met de bus doorreizen zonder te moeten uit- en inchecken. In de nieuwe situatie is er geen tariefeffect meer. Poortjes zullen dan niet meer om die reden tijdelijk opengezet worden.

Wat als er sprake is van een calamiteit? 

Heel soms kan een trein niet verder rijden. U wordt dan (gratis) met de bus naar een station gebracht, van waar u weer verder kunt reizen. In deze gevallen zal het treinpersoneel uw OV-chipkaart voor u uitchecken. Voor het vervolgtraject checkt u weer in. Het kan dan zijn dat tussen het uit- en weer inchecken meer dan 35 minuten zitten. U reist dan tegen spitstarief verder, terwijl u aan het begin van uw reis in de daluren had ingecheckt.

In dit geval kunt u contact opnemen met NS Klantenservice. Zij beoordelen de situatie en zullen als het aannemelijk is dat tussentijds uitchecken nodig was ervoor zorgen dat u het teveel betaalde bedrag terugkrijgt. U heeft bij meer dan 30 minuten vertraging bovendien recht op Geld terug bij vertraging. 

Verdere vragen

Heeft u nog vragen, klachten of opmerkingen over het nieuwe reisprincipe? Neemt u dan contact op met NS Klantenservice. Wij helpen u graag.