Naar content

Hoofdnavigatie

Amsterdam Zuid

Amsterdam Zuid wordt de spil in het verbeterde vervoersnetwerk rond Zuidas en Amsterdam. Daarom vernieuwen we het station naar een compacte openbaar vervoer terminal waar alle vormen van vervoer samenkomen.


Station Amsterdam Zuid is het snelst groeiende station van Nederland. Met de komst van de Noord-Zuidlijn in 2018 en de groei van het treinverkeer op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad worden straks 250.000 reizigers per dag op het station verwacht.

Wat gaat er gebeuren op het station

Doordat de A10 Zuid onder de grond gaat lopen komt op maaiveld ruimte vrij. Deze ruimte  wordt benut voor de uitbreiding van het station. Aan het station komen de bus-, tramhaltes, de fietsenstallingen, de standplaatsen voor taxi’s en de K&R plek. Hierdoor is het mogelijk om snel en comfortabel over te stappen. Daarnaast krijgt het station een moderne en lichte uitstraling die past bij Zuidas. De perrons worden verbreed en er komen nieuwe overkappingen.

Om reizigers goed en aangenaam op te vangen komen er twee stationspassages. De huidige Minervapassage wordt heringericht, verbreed naar bijna 40 meter (1,5 keer Rotterdam) met aan beide kanten winkels en voorzieningen.  De Brittenpassage wordt nieuw gebouwd en is ca 15 meter breed met een een zijde winkels. De metrostations liggen nu nog ten oosten van de Minervapassage maar komen straks centraal te liggen tussen de beide passages in. De perrons bieden toegang tot beide passages om het aantal reizigers goed te verdelen over het station.

In 2019 aan de slag

De voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. De komende periode staat in het teken van het verder uitwerken van de aanbieding tot ontwerp en nadere detaillering van de aanpak en de planning. In 2019 gaat de bouw van start. In 2028 moet het project Zuidasdok afgerond zijn. Het station met de twee nieuwe passages zal medio 2025 gereed zijn.

Maatregelen korte termijn

Op korte termijn is de transfer op dit station een knelpunt. Het aantal reizigers groeit jaarlijks en de ruimte op de perrons en in de tunnel is beperkt. NS zorgt voor goede crowdcontrol om de reizigers goed over het perron te spreiden. ProRail werkt aan het verleggen van de perronkappen, en het verkleinen van de trapgaten zodat er ook het perron meer ruimte komt.

Onderdeel van de Zuidasdok

De verbouwing van Station Amsterdam Zuid is onderdeel van het project Zuidasdok. In dit grootste infraproject van Nederland worden naast het openbaar vervoer, de autowegen, de openbare ruimte en het fietsparkeren aangepakt. Een belangrijke impuls om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas te verbeteren.

Partners

De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief. ProRail, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam vorene gezamenlijk het werk uit. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland, met een extra bijdrage van NS.