Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Europese reizigersrechtenverordening

Hier vind je informatie over de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (Verordening (EU) 2021/782). Hierin zijn de rechten en plichten van treinreizigers vastgelegd. Deze verordening wordt kortweg ook wel de PRR genoemd (Passenger Rights Regulation).


Deze herziene verordening is vanaf 7 juni 2023 van toepassing en vervangt de Europese Verordening die vanaf 2009 van kracht was. Voor jou als reiziger in Nederland heeft de verordening een klein aantal gevolgen. Daarover informeren we je graag.

In de verordening staan onder meer eisen waaraan de vervoerders moeten voldoen. Dit betekent in de praktijk onder andere dat een vervoerder:

  • jou voorafgaand en tijdens de reis goed informeert over een aantal onderwerpen met betrokking tot reisinformatie vermeld in bijlage II van de verordening;
  • jou bij vertraging, indien van toepassing een terugbetaling of schadevergoeding uitbetaalt en/of maaltijden, een overnachting of alternatief vervoer aanbiedt. De vergoeding of tegemoetkoming staat in verhouding tot de omvang van de vertraging;
  • daar waar mogelijk zorgt voor toegang en hulp voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit;
  • jou informeert over de klachtbehandeling en over de op basis van de verordening aangewezen instantie waar je een klacht in kunt dienen.

Naast deze rechten hebben reizigers ook een aantal verplichtingen. Ook deze staan in de verordening. Lees hier de samenvatting van de verordening.

Deze verordening geldt voor alle personenvervoerders op het spoor, en ook voor de beheerders van de stations (ProRail en NS Stations).

Uitgebreide informatie over de hulp en compensatie die NS biedt in geval van een verstoring of vertraging vind je op www.ns.nl/compensatie.

Heb je een klacht?

Neem dan altijd contact op met de betreffende vervoerder. Ben je van mening dat een vervoerder zich bij de afhandeling van jouw klacht niet houdt aan de verordening, dan kun je bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) een klacht hierover indienen. Het klachtenformulier vind je via de website van het ILT of telefonisch via 088-489 00 00. Behalve bij het ILT kun je ook terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Op de website van de Geschillencommissie vind je meer informatie.