Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Oude Lijn - Citysprinter

Oude Lijn - CitySprinter

De Oude Lijn is de slagader van het openbaar vervoer in Zuid-Holland en loopt van Leiden tot Dordrecht. Langs dit traject worden tot 2040 circa 240.000 nieuwe woningen gebouwd. De provincie, MRDH, NS en andere partners trekken samen op binnen het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) met als ambitie de mobiliteit op de Oude Lijn mee te laten groeien met de verstedelijkingsopgave. Door deze groei blijven banen, scholen en voorzieningen goed bereikbaar en blijven steden ook in de toekomst duurzaam bereikbaar.


De ambitie van NS en het programma MoVe is de CitySprinter; een hoogfrequente verbinding tussen meer en nieuw te bouwen stations. We willen iedere 5 minuten met de CitySprinter op de Oude Lijn gaan rijden om de stations langs de Oude Lijn de kerngebieden hoogfrequent en snel met elkaar te verbinden. Voordat de CitySprinter gerealiseerd kan worden zijn er grote investeringen nodig aan de infrastructuur, waaronder het volledig viersporig maken van het traject. Dit is nodig om zowel de CitySprinter als Intercity’s te kunnen rijden.

De eerste stap richting de CitySprinter wordt in december 2021 gezet. Dan zal iedere tien minuten een sprinter gaan rijden tussen Dordrecht en Rotterdam. Dit is de eerste sprinter in Nederland die iedere tien minuten rijdt. Het voornemen is dat deze tien minutensprinter vanaf 2025 verder doorgetrokken wordt naar Den Haag. Door het Nationaal Groeifonds is er een eerste reservering gemaakt om dit waar te maken.