Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Fietsenstallingen

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u een fiets wilt stallen in een fietsenstalling bij het station.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van een fietsenstalling bij het station, door middel van een Jaarabonnement, ‘Stallen op Rekening’ of als dagstaller, gebruiken wij onder andere de gegevens zoals die vermeld staan op uw OV-chipkaart en transactiegegevens. In geval van een Jaarabonnement of ‘Stallen op Rekening’ heeft u deze gegevens aan ons verstrekt bij de aanschaf van het abonnement. Als dagstaller verstrekt u deze gegevens op het moment dat u in- en/of uitcheckt met uw OV-chipkaart of uw fietstag, en/of de kosten voor het stallen van uw fiets afrekent.

Bent u de houder of boeker van een  NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Tot slot vinden wij de veiligheid van gebruikers van de fietsenstalling en medewerkers van groot belang. Daarom maken wij gebruik van camerabewaking. Door middel van de camera's worden beelden vastgelegd waardoor wij in geval van incidenten snel kunnen handelen en overtredingen en strafbare feiten kunnen opsporen en vervolgen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst

Om gebruik te maken van een fietsenstalling via een Jaarabonnement of met ‘Stallen op Rekening’ heeft u een abonnement nodig. Dat kunt u online afsluiten. Wij gebruiken voor dit abonnement uw contactgegevens en uw kaartnummer. Het abonnement kunt u aan elke persoonlijke OV-chipkaart koppelen. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een fietstag te koppelen aan uw OV-chipkaart om automatisch in- en uit te checken bij de fietsenstallingen.

Als u uw fiets als dagstaller parkeert gaat u met ons een overeenkomst aan. Wij gebruiken de gegevens die zijn vermeld op uw OV-chipkaart en de transactiegegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang

Veiligheid

Het gebruik van camera's blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Een ander belangrijk doel voor het gebruik van camera's is het kunnen ondersteunen van een doelgerichte inzet van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten of bij een verzoek om hulp. Het gebruik van cameratoezicht kan ook ingezet worden bij (het ondersteunen van) de behandeling van geschillen en het eventueel verhalen van schade aan NS-eigendommen. Zonder het inzetten van camerabewaking kunnen wij de veiligheid van gebruikers van de fietsenstalling, medewerkers en eigendommen niet voldoende waarborgen.

Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. NS, maar ook haar reizigers, hebben een belang bij het maken van de beelden. 

Marketing
Het is in uw belang en dat van ons dat wij onze diensten kunnen verbeteren. Als u bij een fietsstalling uw fiets stalt, verwerkt NS uw transactiegegevens in geaggregeerde vorm voor marketingdoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om de meest gebruikte locatie voor stalling, stalling in de ochtend- of avondspits of de netto-opbrengst per maand.  Mocht u er geen prijs op stellen dat NS uw transactiegegevens voor dit doel verwerkt, dan kunt u zich afmelden door hier te klikken.
 

 

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Financiële gegevens, contactgegevens en uw kaartnummer bewaren wij tot 18 maanden na gebruikmaking van de fietsenstalling.

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot beeldmateriaal van camera's. De camerabeelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd. Indien er sprake is van een incident, worden de betreffende beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.