Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Reisproducten opwaarderen en betalen

Informatie over het gebruik van uw gegevens bij het opwaarderen en betalen van reisproducten zoals de OV-chipkaart en eenmalige chipkaart.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Als u bij ons een reisproduct zoals een abonnement afneemt of opwaardeert hebben wij uw gegevens nodig om de financiële transactie af te handelen zoals uw contact- en kaartgegevens en uw bankgegevens. Deze gegevens hebben wij van u gekregen bij de koop van het reisproduct.

Als u ervoor heeft gekozen om uw OV-chipkaart automatisch te laten opwaarderen via Trans Link dan verwerken wij geen bankgegevens.

Bent u de houder of boeker van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens. Betalingen zullen in geval van de NS-Business Card altijd via de werkgever plaatsvinden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Het opwaarderen van producten en het innen van (achterstallige) betalingen voor bijvoorbeeld abonnementen zijn financiële transacties.

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang.

Het uitvoeren van financiële transacties is een onderdeel van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, en wij geen betalingen kunnen innen is het niet mogelijk om met een OV-chipkaart op naam te reizen. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt of wilt verstrekken aan NS, is het mogelijk om een naamloze OV-chipkaart te gebruiken.

Daarnaast is het voor ons van commercieel en financieel belang dat wij vorderingen die wij op u hebben kunnen (laten) innen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij aan u een boete opleggen omdat u reist zonder geldig vervoersbewijs. Het belang van NS is in dat geval groter dan de mogelijke inbreuk op uw privacy die het gebruik van gegevens met zich meebrengt. Wij treffen daarnaast waarborgen om uw privacy te beschermen. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alleen medewerkers toegang hebben tot deze gegevens voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun functie.

Met wie delen wij gegevens

Wij kunnen derden, zoals deurwaarders en incassobureaus inschakelen om namens ons vorderingen te innen.

Ook schakelen wij derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot 18 maanden nadat u met ons gereisd hebt.