Naar content

Hoofdnavigatie

Uitstel van betaling

Geen geldig vervoerbewijs in de trein? Dan zal de conducteur u een kaartje verkopen en daarbij de wettelijke verhoging in rekening brengen ten bedrage van € 50. Kunt u niet direct contant betalen? Dan krijgt u uitstel van betaling als u zich kunt legitimeren.


Verhoging boete zwartrijden en adminstratiekosten per 1 april 2016

De boete bij zwartrijden in het openbaar vervoer bedraagt € 50. Deze hoogte van het boetebedrag is een besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Deze boete is gelijk voor alle vormen van openbaar vervoer: bus, tram, metro en trein. De administratiekosten bedragen € 15.

Uitstel van betaling

Wanneer u de boete in de trein niet contant kunt betalen, kan de conducteur u uitstel van betaling geven. Hiervoor moet u zich wel kunnen legitimeren. U ontvangt dan thuis een acceptgiro die u binnen 14 dagen moet betalen. 

Geen identiteitsbewijs

In Nederland geldt een identificatieplicht. U moet zich altijd kunnen legitimeren. Om uitstel van betaling te krijgen, moet u zich ook kunnen legitimeren. De conducteur is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en volledig bevoegd om naar uw legitimatie te vragen. Wanneer u dit niet kunt, maakt de conducteur een proces-verbaal op. De Spoorwegpolitie kan er ook aan te pas komen om uw identiteit te onderzoeken.

Bezwaar

Heeft u uitstel van betaling ontvangen, maar bent u het hier niet mee eens? Neem dan telefonisch contact op met NS Klantenservice