Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Uitstel van betaling

Geen geldig vervoerbewijs in de trein of in het reizigersgebied achter de OV-chippoortjes of paaltjes op een station? Dat is niet toegestaan en dus zal de conducteur of Veiligheid en Service (V&S) medewerker je een kaartje verkopen en daarbij de wettelijke verhoging van € 50,- in rekening brengen. Kun je niet direct contant betalen? Dan krijg je uitstel van betaling (UVB) indien je je kunt identificeren en krijg je een betaalverzoek toegestuurd dat je binnen 14 dagen moet betalen.


Boetebedrag, betaling, administratie- en incassokosten

De wettelijke verhoging voor het reizen/in het reizigersgebied zijn zonder geldig vervoerbewijs bedraagt € 50,-, bovenop de kosten van een treinkaartje. De wettelijke verhoging van € 50,- is vastgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en is gelijk voor alle vormen van openbaar vervoer: bus, tram, metro en trein. De administratiekosten bij een betalingsherinnering bedragen € 15,-.

Wij raden je ten zeerste aan de boete binnen 14 dagen aan NS te betalen. Indien je niet binnen deze termijn betaalt, sturen wij je een herinnering en wordt de vordering verhoogd met een bedrag van € 15,- aan administratiekosten. Indien je vervolgens nog niet binnen 14 dagen betaalt, zijn wij genoodzaakt om de vordering over te dragen aan het incassobureau. De vordering zal dan verhoogd worden met een bedrag van € 25,- aan incassokosten, die bovenop de eerder genoemde administratiekosten van € 15,- komen. Betalingen zonder jouw betalingskenmerk kunnen niet verwerkt worden.

In het geval van niet tijdige betaling kan er ook worden overgegaan tot strafvervolging. Het dossier wordt dan overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau of Openbaar Ministerie en u krijgt dan van hen bericht over het verdere strafrechtelijke traject. 

Gevolgen bij herhaaldelijk reizen zonder vervoerbewijs

Bij herhaaldelijk reizen zonder geldig vervoerbewijs kan je een reisverbod opgelegd krijgen. Je mag dan een aantal maanden niet met de trein reizen. Overtreding van het reisverbod is strafbaar dus als dit geconstateerd wordt zal de politie worden ingeschakeld om deze overtreding af te handelen.

Identificatieplicht

In Nederland geldt een identificatieplicht. In de trein en op het station ben je wettelijk verplicht je te identificeren als een daartoe bevoegde functionaris zoals de conducteur of Veiligheid en Service (V&S) je daarom vraagt. Als je niet aan deze wettelijke verplichting voldoet kun je hiervoor ook een boete krijgen, bovenop de boete voor het reizen zonder geldig vervoerbewijs. Indien nodig kan ook de politie worden ingeschakeld.

Ben je het niet eens met de boete? Betaal dan toch eerst

Ook als je het niet eens bent met de boete is het belangrijk dat je het bedrag op tijd overmaakt. Zo voorkom je onnodige verhoging van het boetebedrag, en een eventuele strafvervolging. Je kunt na de betaling bezwaar indienen. Word je in het gelijk gesteld dan wordt het bedrag dat je al hebt overgemaakt teruggestort.

Bezwaar indienen

Ben je het oneens met dit Uitstel van Betaling? Neem dan contact op met NS Klantenservice. Via de telefoon 030 - 751 51 55 en de chat helpen we je direct.