Naar content

Hoofdnavigatie

Uitstel van betaling

Geen geldig vervoerbewijs in de trein? Dan zal de conducteur of Veiligheid en Service (V&S) medewerker u een kaartje verkopen en daarbij de wettelijke verhoging van € 50 in rekening brengen. Kunt u niet direct contant betalen? Dan krijgt u uitstel van betaling (UVB) als u zich kunt legitimeren.


Boetebedrag en adminstratiekosten

De boete bij zwartrijden in het openbaar vervoer bedraagt € 50, bovenop de kosten van een treinkaartje. Het boetebedrag van € 50 is een besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Deze boete is gelijk voor alle vormen van openbaar vervoer: bus, tram, metro en trein. De administratiekosten bedragen € 15.

Uitstel van betaling

Wanneer u de boete in de trein niet contant kunt betalen, kan de conducteur of Veiligheid en Service (V&S) medewerker u uitstel van betaling geven. Hiervoor moet u zich wel kunnen legitimeren. U ontvangt dan thuis een acceptgiro die u binnen 14 dagen moet betalen.

Geen identiteitsbewijs

In Nederland geldt een identificatieplicht. U moet zich altijd kunnen legitimeren. Om uitstel van betaling te krijgen, moet u zich ook kunnen legitimeren. De conducteur of Veiligheid en Service (V&S) medewerker is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en volledig bevoegd om naar uw legitimatie te vragen. Wanneer u dit niet kunt, maakt de conducteur Veiligheid en Service (V&S) medewerker een proces-verbaal op. De politie kan er ook aan te pas komen om uw identiteit te onderzoeken.

Bent u het niet eens met de boete? Betaal dan toch

Zelfs als u het niet eens bent met de boete is het belangrijk dat u het bedrag overmaakt. Zo voorkomt u onnodige verhoging van het boetebedrag. U kunt na de betaling bezwaar indienen. Geven wij u gelijk? Dan wordt het bedrag dat u al heeft overgemaakt teruggestort.

Wij raden u ten zeerste aan de boete binnen 14 dagen aan NS te betalen. Indien u niet binnen deze termijn betaalt, sturen wij u een herinnering en wordt de vordering verhoogd met een bedrag van € 15 aan administratiekosten. Indien u vervolgens nog niet binnen 21 dagen betaalt, zijn wij genoodzaakt om de vordering over te dragen aan het incassobureau. De vordering zal dan verhoogd worden met een bedrag van € 25 aan incassokosten, welke bovenop de eerder genoemde administratiekosten van € 15 komen. Betalingen zonder uw betalingskenmerk kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bezwaar indienen

U kunt online uw bezwaar indienen via de onderstaande knop. Vergeet daarbij niet duidelijk te vermelden waarom u de boete onterecht vindt.