Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Spreiden

De afgelopen jaren is er een groeiende aandacht voor bereikbaarheid. Drukte in treinen en lange files waren aan de orde van de dag. De coronacrisis heeft laten zien hoe groot de impact van thuiswerken, flexibel werken en thuisonderwijs op mobiliteit kan zijn. Ook in positieve zin als het gaat om bereikbaarheid, duurzaamheid en comfortabel reizen. Naar verwachting zullen werknemers na de coronacrisis vaker blijven thuiswerken, maar er is meer voor nodig om de terugkeer van de files en de hyperspits in het OV te voorkomen.


Samen met de Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, de MRDH, de provincie en andere vervoerders in de provincie zijn we in gesprek met werkgevers en onderwijsinstellingen om de vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en de hyperspits in de toekomst te voorkomen.