Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Veiligheid in de trein en op het station

We bieden reizigers de mogelijkheid om altijd direct met NS in contact te komen. Bijvoorbeeld als er zich iets voordoet in de trein of op het station. Daarom is er een telefoonnummer beschikbaar waar je als treinreiziger via WhatsApp of sms een melding kunt doen als je je onveilig voelt of overlast in de trein of op het station ervaart.


WhatsApp- of sms-bericht bij onveilige situaties

Stuur een WhatsApp of sms-bericht naar nummer 06 13 18 13 18, om overlast of onveilige situaties in de trein of op het station te melden. Hiermee kom je direct in contact met de Meldkamer NS.

Belangrijk: in situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is, bel je altijd 112.

Wat doet NS met de melding?

Per situatie wordt bekeken welke opvolging nodig is. Soms is het al voldoende als een reiziger zich gehoord voelt. Als het gaat om een melding waarbij directe ondersteuning gewenst is, zal assistentie ingeroepen worden van een flexibel Veiligheid & Service-team of politie. In andere situaties kan contact gelegd worden met de conducteur. De conducteur kan dan bijvoorbeeld besluiten om de overlastgevers aan te spreken of om assistentie in te roepen van Veiligheid & Service op het eerstvolgende station. Elke melding is en blijft maatwerk.

Samen met de overheid, ProRail en politie werken we dagelijks aan een veiliger openbaar vervoer. Reizigers voelen zich dan ook steeds veiliger. 90% van de reizigers voelt zich veilig op het station en in de trein, maar NS staat altijd open voor nieuwe maatregelen die ertoe leiden dat reizigers zich nog veiliger voelen.

Veilig gevoel in de trein en op het station

We willen dat je kunt genieten van een veilige reis. Onze medewerkers Veiligheid & Service bewaken de veiligheid op de trein en het station en zijn hiervoor speciaal opgeleid. Daarnaast nemen we maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten. Zo is er cameratoezicht op stations, zijn er op veel stations poortjes om zwartrijden tegen te gaan en houden we regelmatig controle-acties in treinen en op stations. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, andere vervoerbedrijven en politie.

Wat kun je doen als je je onveilig voelt op het station?

Zoek dan contact met één van onze medewerkers. Ben je op een station waar geen NS-medewerkers aanwezig zijn? Dan kun je contact zoeken met onze Veiligheidscentrale via de SOS-knop op de NS-servicezuil. Deze is bedoeld voor noodgevallen zoals een ongeval of een onveilige situatie.

Denk aan je eigen veiligheid

Allereerst is het belangrijk dat je denkt aan je eigen veiligheid. Een onveilige situatie kun je bijvoorbeeld  melden aan een van onze medewerkers. Slachtoffers van agressie en geweld help je het best door zo snel mogelijk hulp in te schakelen.

  1. NS-personeel inschakelen of omstanders mobiliseren. Als je ziet dat een situatie uit de hand loopt, grijp dan in door zo snel mogelijk NS-personeel te betrekken of op de alarmknop van de Service & Alarmzuil te drukken die je op de meeste perrons ziet. Je krijgt dan contact met een medewerker van NS die weet hoe te handelen. Je kunt ook  omstanders mobiliseren. Kijk of er meer mensen in de buurt zijn en roep ze erbij. Samen kun je meer doen om de dader te stoppen. Je kunt de dader samen aanspreken.
  2. Alarmnummer 112 bellen. Als er niet direct NS-personeel is de buurt is, kun je altijd het alarmnummer 112 bellen. Zelfs wanneer je buiten bereik bent van je eigen provider of wanneer je beltegoed op is. Zodra je een medewerker van 112 aan de lijn krijgt, geef je als eerste door waar je bent en van wie je hulp nodig hebt. Bel je 112 met een mobiele telefoon vanuit een trein, geef dan als eerste het treinstelnummer door of de eerstvolgende plaats waar je naartoe rijdt. De centrale kan alle hulpdiensten klaar laten staan op een van de stations langs het traject.
  3. Bij het slachtoffer blijven. Je kunt het slachtoffer helpen door hem of haar niet alleen te laten en geruststellend toe te spreken. Ben je bekend met het verlenen van eerste hulp, pas die dan zeker toe. Hoe meer je ter plekke kunt doen voor het slachtoffer, hoe beter het is.
  4. Melden als getuige. Zorg ervoor dat je een goede getuige bent. Maak indien mogelijk foto's van de dader en meld jezelf als getuige bij de politie. Je kunt vertellen wat je hebt gezien.
  5. Kenmerken van de dader. Probeer zoveel mogelijk kenmerken van de dader te onthouden. Dit is zeer waardevolle informatie voor de politie.
  6. Verdachte aanhouden. Je mag de verdachte ook aanhouden. Iedere burger is hiertoe bevoegd. Het is wel zo dat het gebruikte geweld tegen de verdachte niet verder mag gaan dan nodig is om te voorkomen dat hij of zij ervandoor gaat. Zo mag je bijvoorbeeld de verdachte tegen de grond houden tot de politie is gearriveerd. Schat de situatie in en beoordeel wat de juiste actie is. Natuurlijk staat jouw eigen veiligheid altijd voorop.

Veiligheid in de trein

Weten wat moet je doen bij een calamiteit in de trein? Lees dan de instructies op de groene sticker. Deze wordt binnenkort in alle treinen op de balkons geplakt.

Let op: Bevind je je in een tunnel? 
Mocht er brand in een tunnel ontstaan, trek nooit aan de noodrem! In een tunnel ontstaat er bij brand snel veel rook en hitte. Mocht de trein toch stilstaan in een tunnel, loop dan door de trein heen om te evacueren. De trein is de eerste 15 minuten de meest veilige plaats.

  • Let op instructies van het trein- of hulppersoneel. Blijf laag om het contact met rook te beperken.
  • Kun je je minder goed zelf verplaatsen, vraag iemand om je te helpen.
  • Volg buiten de trein de groene pijlen naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. Pas op! Er kunnen treinen rijden. Loop door tot je buiten de tunnel bent.

Meer weten? Bekijk de onderstaande animatiefilm.