Naar content

Hoofdnavigatie

Veiligheid in de trein en op het station

Als reiziger kunt u een steentje bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Wat kunt u doen als u geconfronteerd wordt met agressie of vernielingen?


Veilig gevoel in de trein en op het station

We willen dat u kunt genieten van een veilige reis. Onze medewerkers Veiligheid & Service bewaken de veiligheid op de trein en het station en zijn hiervoor speciaal opgeleid. Daarnaast nemen we maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten. Zo is er cameratoezicht op stations, zijn er op veel stations poortjes om zwartrijden tegen te gaan en houden we regelmatig controle-acties in treinen en op stations. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, andere vervoerbedrijven en politie.

Wat kunt u doen als u zich onveilig voelt?

Zoek dan contact met één van onze medewerkers. Bent u op een station, waar geen NS-medewerkers aanwezig zijn? Dan kunt u contact zoeken met onze Veiligheidscentrale via de SOS-knop op de NS servicezuil. Deze is bedoeld voor noodgevallen zoals een ongeval of een onveilige situatie.

Denk aan uw eigen veiligheid

Allereerst is het belangrijk dat u denkt aan uw eigen veiligheid. Een onveilige situatie kunt u bijvoorbeeld  melden aan een van onze medewerkers. Slachtoffers van agressie en geweld helpt u het best door zo snel mogelijk hulp in te schakelen.

 1. NS-personeel inschakelen of omstanders mobiliseren. Als u ziet dat een situatie uit de hand loopt, grijp dan in door zo snel mogelijk NS-personeel te betrekken of op de alarmknop van de Service & Alarmzuil te drukken die u op de meeste perrons ziet. U krijgt dan contact met een medewerker van NS die weet hoe te handelen. U kunt ook  omstanders mobiliseren. Kijk of er meer mensen in de buurt zijn en roep ze erbij. Samen kunt u meer doen om de dader te stoppen. U kunt de dader samen aanspreken.
 2. Alarmnummer 112 bellen. Als er niet direct NS-personeel is de buurt is, kunt u altijd het alarmnummer 112 bellen. Zelfs wanneer u buiten bereik bent van uw eigen provider  of uw beltegoed op is, kunt u altijd 112 bellen. Zodra u een medewerker van 112 aan de lijn krijgt, is geeft u als eerste door waar u bent en van wie u hulp nodig heeft. Belt u 112 met een mobiele telefoon vanuit een trein, geef dan als eerste het treinstelnummer door of de eerstvolgende plaats waar u naar toe rijdt. De centrale kan alle hulpdiensten klaar laten staan op een van de stations langs het traject.
 3. Bij het slachtoffer blijven. U kunt het slachtoffer helpen door hem of haar niet alleen te laten en geruststellend toe te spreken. Bent u bekend met het verlenen van eerste hulp, pas die dan zeker toe. Hoe meer u ter plekke kunt doen voor het slachtoffer, hoe beter het is.
 4. Melden als getuige. Zorg ervoor dat u een goede getuige bent. Maak indien mogelijk foto's van de dader en meld uzelf als getuige bij de politie. U kunt vertellen wat u heeft gezien.
 5. Kenmerken van de dader. Probeer zoveel mogelijk kenmerken van de dader te onthouden. Dit is zeer waardevolle informatie voor de politie.
 6. Verdachte aanhouden. U mag de verdachte ook aanhouden. Iedere burger is hiertoe bevoegd. Het is wel zo dat het gebruikte geweld tegen de verdachte niet verder mag gaan dan nodig is om te voorkomen dat hij of zij ervandoor gaat. Zo mag u bijvoorbeeld de verdachte tegen de grond houden tot de politie is gearriveerd. Schat de situatie in en beoordeel wat de juiste actie is. Natuurlijk staat uw eigen veiligheid altijd voorop.

Veiligheid in de trein

Verlaat de trein bij calamiteiten. Alleen als er direct gevaar dreigt, mag u aan de noodrem trekken, maar doe dit nooit in een tunnel. Bij een ernstige calamiteit is het gevaarlijk als een trein strandt in een tunnel; hulp van buitenaf is dan moeilijk. Dit geldt niet als de trein nog op het station (in een tunnel) staat. Binnenkort ziet u in de meeste treinen een sticker bij de noodrem. Verlaat de trein nooit zonder toestemming van een NS-medewerker. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

De spelregels bij een calamiteit

 • Volg de aanwijzigingen op van het personeel
 • Bereidt u voor op een evacuatie uit de trein
 • Evacueren gebeurt dóór de trein
 • U verlaat de trein op aanwijzing van het personeel door 1 deur
 • Bij een calamiteit in een tunnel, loopt u zo snel mogelijk naar de nooduitgang in de tunnel. Bij een brand in een tunnel is de trein de eerste 15 minuten de meest veilige plek.

Bedelaars in de trein

Helaas neemt de laatste tijd bij politie en NS het aantal (online) meldingen van bedelen in de trein toe. Daarom hieronder vragen en antwoorden over dit fenomeen:

Mogen mensen bedelen in de trein?

Nee. Wij vinden dit vervelend en hinderlijk voor onze reizigers. In de huisregels van NS staat dat mensen in de trein de ,,orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang’’ niet mogen verstoren. Het verbod kent daarnaast een wettelijke basis. In artikel 72 van de Wet Personenvervoer 2000 staat dat je dan mag optreden.

Wordt er opgetreden tegen bedelen in de trein?

Ja. Als conducteurs bedelaars op heterdaad betrappen, kunnen zij hiervoor een boete uitschrijven. Dat geldt ook voor het neerleggen van zakdoeken met een briefje. Voorwaarde is dat een conducteur of veiligheidsmedewerker van NS het zelf ziet gebeuren. Samen met de politie brengen wij in kaart waar bedelen veel voorkomt en zorgen dat daar meer gecontroleerd wordt door collega’s van NS en politiemensen (al dan niet in burgerkleding). Hierdoor wordt de kans groter dat bedelaars tegen de lamp lopen en kunnen worden beboet of aangehouden. Wegens de toename in het aantal meldingen, voeren we op dit moment extra van dergelijke acties uit.

Helpt dat?

Ja, we zien dat bedelaars trajecten mijden als ze weten dat daar extra gecontroleerd wordt. De kans bestaat dat ze vervolgens opduiken op een ander traject. Het is lastig om het fenomeen in z’n geheel uit te bannen, vooral als ze een geldig kaartje hebben.

Neemt het aantal bedelaars toe?

We zien dat de laatste tijd het aantal meldingen toeneemt. Dat kan ook komen door onze oproep om meldingen via Twitter te doen. Soms wordt dan in een coupé tien keer melding gemaakt van één bedelaar. Omgekeerd zijn er ook bedelaars waarvan geen melding wordt gemaakt. Over heel 2015 zijn er 30 mensen door de politie voor bedelen beboet; in de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller op 29. Dat is reden voor NS en de politie om extra controles uit te voeren.

Wat kunnen reizigers doen als ze bedelaars in de trein zien?

Het beste advies is: geef geen geld en maak melding bij NS. Melden kan ter plaatse of via onze Klantenservice. Sommige mensen vinden het ongemakkelijk om de briefjes met persoonlijke teksten te negeren of niks te geven. Soms vragen conducteurs bij het omroepen om geen geld te geven aan bedelaars. Door geld te geven wordt het bedelen in treinen beloond. Veel bedelaars maken deel uit van een georganiseerd verband dat hier geld aan verdient. Dankzij jullie meldingen, kunnen wij samen met de politie gericht optreden.