Naar content

Hoofdnavigatie

Veiligheid in de trein en op het station

Als reiziger kunt u een steentje bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Wat kunt u doen als u geconfronteerd wordt met agressie of vernielingen?


NS proef WhatsApp/sms-alert

Reizigers in Zuidoost-Nederland kunnen sinds 1 juli 2019 deelnemen aan de proef met een Whatsapp/sms-alert. Tijdens deze proef kunnen reizigers via Whatsapp of sms melden als zij zich onveilig voelen in de trein of op het station. NS doet deze proef op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Het gaat om een proef van 6 maanden op treinen van het type Flirt op de trajecten:

 • Arnhem – Dordrecht
 • Gouda – Alphen aan den Rijn (TAG)*
 • Ede-Wageningen – Arnhem
 • ’s-Hertogenbosch – Deurne
 • Tilburg Universiteit – Weert en Roosendaal – Dordrecht
 • Stations Eindhoven Centraal, Tilburg en Breda

*Om meer kennis en ervaring op te doen, is per november 2019 het traject Alphen aan den Rijn - Gouda aan de proef toegevoegd. We treffen daarnaast voorbereidingen om dit ook op de IC Brussel mogelijk te maken. De inzichten nemen we mee in de evaluatie van de proef begin 2020.  

Wat houdt de proef in?

Via deze melding legt de reiziger direct contact met de NS Veiligheidscentrale. Hiermee bieden we onze reizigers een extra kanaal om met NS in contact te komen. Waar reizigers bijvoorbeeld via Twitter een melding konden maken van dronken medereizigers, passagiers die meubilair vernielen of op een andere manier een onveilig gevoel veroorzaken, kan nu dezelfde melding (in stilte) gedaan worden via WhatsApp of sms.

Belangrijk: in situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is, belt u altijd 112.

Wat doet NS met een melding?

De afhandeling van een melding verandert tijdens deze proef niet. Per situatie wordt bekeken welke opvolging nodig is. Soms is het al voldoende als een reiziger zich gehoord voelt. Als het gaat om een melding waarbij directe ondersteuning gewenst is, zal assistentie ingeroepen worden van een flexibel Veiligheid & Service-team of politie. Uiteraard blijft de oproep om met 112 te bellen in situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is. In andere situaties kan contact gelegd worden met de conducteur. De conducteur kan dan bijvoorbeeld besluiten om de overlastgevers aan te spreken of om assistentie in te roepen van Veiligheid & Service op het eerstvolgende station. Elke melding is en blijft maatwerk.

Samen met de overheid, ProRail en politie werken we dagelijks aan een veiliger openbaar vervoer. Reizigers voelen zich dan ook steeds veiliger. 90 procent van de reizigers voelt zich veilig op het station en in de trein, maar NS staat altijd open voor nieuwe maatregelen die ertoe leiden dat reizigers zich nog veiliger voelen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden van een meldpunt zoals deze te beproeven. Na een halfjaar worden de resultaten van de proef geanalyseerd en moet duidelijk worden of deze WhatsApp/sms-alert een positief effect heeft op de veiligheid(sbeleving) in het openbaar vervoer. 

Veilig gevoel in de trein en op het station

We willen dat u kunt genieten van een veilige reis. Onze medewerkers Veiligheid & Service bewaken de veiligheid op de trein en het station en zijn hiervoor speciaal opgeleid. Daarnaast nemen we maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten. Zo is er cameratoezicht op stations, zijn er op veel stations poortjes om zwartrijden tegen te gaan en houden we regelmatig controle-acties in treinen en op stations. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, andere vervoerbedrijven en politie.

Wat kunt u doen als u zich onveilig voelt?

Zoek dan contact met één van onze medewerkers. Bent u op een station, waar geen NS-medewerkers aanwezig zijn? Dan kunt u contact zoeken met onze Veiligheidscentrale via de SOS-knop op de NS servicezuil. Deze is bedoeld voor noodgevallen zoals een ongeval of een onveilige situatie.

Denk aan uw eigen veiligheid

Allereerst is het belangrijk dat u denkt aan uw eigen veiligheid. Een onveilige situatie kunt u bijvoorbeeld  melden aan een van onze medewerkers. Slachtoffers van agressie en geweld helpt u het best door zo snel mogelijk hulp in te schakelen.

 1. NS-personeel inschakelen of omstanders mobiliseren. Als u ziet dat een situatie uit de hand loopt, grijp dan in door zo snel mogelijk NS-personeel te betrekken of op de alarmknop van de Service & Alarmzuil te drukken die u op de meeste perrons ziet. U krijgt dan contact met een medewerker van NS die weet hoe te handelen. U kunt ook  omstanders mobiliseren. Kijk of er meer mensen in de buurt zijn en roep ze erbij. Samen kunt u meer doen om de dader te stoppen. U kunt de dader samen aanspreken.
 2. Alarmnummer 112 bellen. Als er niet direct NS-personeel is de buurt is, kunt u altijd het alarmnummer 112 bellen. Zelfs wanneer u buiten bereik bent van uw eigen provider  of uw beltegoed op is, kunt u altijd 112 bellen. Zodra u een medewerker van 112 aan de lijn krijgt, is geeft u als eerste door waar u bent en van wie u hulp nodig heeft. Belt u 112 met een mobiele telefoon vanuit een trein, geef dan als eerste het treinstelnummer door of de eerstvolgende plaats waar u naar toe rijdt. De centrale kan alle hulpdiensten klaar laten staan op een van de stations langs het traject.
 3. Bij het slachtoffer blijven. U kunt het slachtoffer helpen door hem of haar niet alleen te laten en geruststellend toe te spreken. Bent u bekend met het verlenen van eerste hulp, pas die dan zeker toe. Hoe meer u ter plekke kunt doen voor het slachtoffer, hoe beter het is.
 4. Melden als getuige. Zorg ervoor dat u een goede getuige bent. Maak indien mogelijk foto's van de dader en meld uzelf als getuige bij de politie. U kunt vertellen wat u heeft gezien.
 5. Kenmerken van de dader. Probeer zoveel mogelijk kenmerken van de dader te onthouden. Dit is zeer waardevolle informatie voor de politie.
 6. Verdachte aanhouden. U mag de verdachte ook aanhouden. Iedere burger is hiertoe bevoegd. Het is wel zo dat het gebruikte geweld tegen de verdachte niet verder mag gaan dan nodig is om te voorkomen dat hij of zij ervandoor gaat. Zo mag u bijvoorbeeld de verdachte tegen de grond houden tot de politie is gearriveerd. Schat de situatie in en beoordeel wat de juiste actie is. Natuurlijk staat uw eigen veiligheid altijd voorop.

Veiligheid in de trein

Verlaat de trein bij calamiteiten. Alleen als er direct gevaar dreigt, mag u aan de noodrem trekken, maar doe dit nooit in een tunnel. Bij een ernstige calamiteit is het gevaarlijk als een trein strandt in een tunnel; hulp van buitenaf is dan moeilijk. Dit geldt niet als de trein nog op het station (in een tunnel) staat. Binnenkort ziet u in de meeste treinen een sticker bij de noodrem. Verlaat de trein nooit zonder toestemming van een NS-medewerker. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

De spelregels bij een calamiteit

 • Volg de aanwijzigingen op van het personeel
 • Bereidt u voor op een evacuatie uit de trein
 • Evacueren gebeurt dóór de trein
 • U verlaat de trein op aanwijzing van het personeel door 1 deur
 • Bij een calamiteit in een tunnel, loopt u zo snel mogelijk naar de nooduitgang in de tunnel. Bij een brand in een tunnel is de trein de eerste 15 minuten de meest veilige plek.