Naar content

Hoofdnavigatie

Dossier Chroom-6

In oude verflagen van sommige treinen is in juni 2015 Chroom-6 aangetroffen. Zodra dit duidelijk werd zijn medewerkers, medezeggenschap, vakbonden en ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) hierover geïnformeerd.


We begrijpen dat mensen toch ongerust zijn, ondanks dat we zorgvuldigheid betrachten in de communicatie. In dit dossier vind je meer informatie over wat er aan de hand is, welke acties er lopen binnen NS en wat (oud-)medewerkers kunnen doen.

Chroom-6 en de gezondheidsrisico's

In vaste vorm brengt Chroom-6 de gezondheid en het milieu geen schade toe. Chroom-6 is alleen schadelijk in stof- of dampvorm bij langdurige en/of veelvuldige blootstelling. Ons lichaam kan kleine hoeveelheden Chroom-6 omzetten naar het niet schadelijke Chroom-3. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over wat het is, voor welke toepassingen de stof werd gebruikt en wat de gezondheidsrisico’s zijn.

De situatie bij NS

Bij regulier onafhankelijk onderzoek ter voorbereiding van werkzaamheden aan het treintype DDM1 bij NS-dochter NedTrain is Chroom-6 aangetroffen in de oude verflaag en in sommige onderdelen. Zodra de stof is aangetroffen heeft NedTrain risicovormende werkzaamheden opgeschort en is onderzoek gestart om een helder beeld van de situatie binnen NedTrain te krijgen. Op dit moment is ons beeld dat de veiligheid van medewerkers niet in het geding is. We onderzoeken nader hoe de situatie in het verleden is geweest.

Voorzorgsmaatregelen

NedTrain heeft geïnventariseerd waar mogelijk nog meer Chroom-6 voorkomt en of de stof vrij kan komen tijdens werkzaamheden. Hieruit is gebleken dat Chroom-6 voor kan komen in oude verflagen op het exterieur van de volgende treintypen SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700, VIRM en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van andere materieeltypen. De veiligheidsvoorschriften die nu gelden bij NedTrain zorgen ervoor dat de risico’s op blootstelling worden geminimaliseerd. Medewerkers worden niet blootgesteld aan een hoeveelheid Chroom-6 boven de toegestane norm. Daarnaast zijn extra verbetermaatregelen genomen om de risico’s verder te reduceren zoals bijvoorbeeld modernere stofkappen en het aanpassen van werkwijzen.

Veiligheid en zorg voor medewerkers

Zodra duidelijk werd dat Chroom-6 voorkwam zijn direct alle betrokken collega’s, ondernemingsraad, de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kort daarop volgend de vakbonden geïnformeerd. We betrachten zorgvuldigheid en erkennen de zorgen die medewerkers hebben. Chroom-6 roept immers, zeker na de berichtgeving over Defensie, veel emoties op. Sommige medewerkers en hun familieleden zijn ongerust.

Dat is ook de reden dat wij onze medewerkers doorlopend blijven informeren over de lopende onderzoeken, de mogelijkheid voor een onafhankelijk medisch onderzoek (zie hieronder) en de getroffen verbetermaatregelen. We hebben direct een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld dat voor ons het blootstellingstellingsonderzoek uitvoert. Inmiddels is ook het RIVM betrokken vanwege de kennis en ervaring van dit instituut en is een speciaal programma opgezet binnen NedTrain om te kijken naar heden, verleden en alles wat bij dit vraagstuk komt kijken.

Informatiepunt en aanmelden voor (onafhankelijk) medisch onderzoek via het CAOP

Voor (oud)medewerkers (incl. uitzendkrachten en ZZP'ers) van NedTrain met vragen over Chroom-6 is bij het CAOP een onafhankelijk informatiepunt opgezet. Naast dat medewerkers altijd bij hun leidinggevende terecht kunnen, willen we dat er geen enkele drempel is voor mensen met vragen. Daarom is dit onafhankelijke informatiepunt ingericht onder regie van het CAOP.

Het CAOP is een onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners en een belangrijk kenniscentrum op het gebied van arbeidszaken. Het CAOP behandelt ook aanmeldingen voor gericht (onafhankelijk) medisch onderzoek.

Zowel huidige medewerkers als oud-medewerkers (incl. uitzendkrachten en ZZP'ers) kunnen bij het CAOP terecht met al hun vragen. Het informatiepunt bij het CAOP is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer: 070-376 54 58. Meer informatie vind je op de website van het CAOP. Je kunt het COAP ook mailen via infochroom6NS@caop.nl.

Of benaderen per postadres:
CAOP / Informatiepunt Chroom 6 NedTrain
Antwoordnummer 10689
2501 BW Den Haag

Wanneer is medisch onderzoek relevant?

Als je risicovormende werkzaamheden hebt uitgevoerd aan Chroom-6 houdende materialen en/ of als je vermoedt dat je klachten hebt, dan kun je je aanmelden voor medisch onderzoek. Door middel van medisch onderzoek kan niet worden vastgesteld of je überhaupt bent blootgesteld aan Chroom-6. Medisch onderzoek is zinvol als je één van onderstaande klachten hebt. Mochten in de toekomst dergelijke klachten ontstaan, dan blijft dit aanbod gelden. Dit aanbod voor medisch onderzoek geldt voor (oud) medewerkers van NedTrain en NS, en ZZP’ers die bij NedTrain werken of in het verleden werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Indien Chroom-6 iemands gezondheid heeft geschaad dan kan dat zich uiten in klachten zoals:

  • wondjes in de neus/neusbloedingen
  • uitslag, zweren of ontstekingen aan de huid of ogen
  • beperkte(re) longcapaciteit/-functie

Onafhankelijke toetsing en volledige openheid

NS vindt het belangrijk dat (oud-)medewerkers kunnen vertrouwen op alle maatregelen die zijn en worden getroffen en er volledige duidelijkheid komt over eventuele gezondheidsrisico’s nu en in het verleden. We willen niks over het hoofd zien. Daarom wordt de Chroom-6 aanpak binnen NS getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Juist omdat er bij medewerkers zorgen leven, wil NS hierin volledig transparant zijn. De onafhankelijke commissie, die onder andere bestaat uit een medisch toxicoloog, een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad en een vertegenwoordiger van FNV/Bureau Beroepsziekten, is ingesteld per december 2015 en rapporteert over haar bevindingen en adviezen in de vorm van voortgangsverslagen. Het voortgangsverslag over de periode december 2015-november 2016 is vind je bij de Downloads onder aan de pagina.