Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Reisinformatie voor vervoerders

Reisinformatie voor vervoerders omvat vele facetten. We onderscheiden reisinformatie op stations van andere reisinformatie (zoals via reisplanners) omdat de reisinformatie op stations door NS voor alle reizigersvervoerders wordt uitgevoerd. NS is hiertoe door de overheid aangewezen. Om zekerheid te kunnen bieden dat NS de dienst voor alle vervoerders even goed verleent, is het DCRI opgericht.


DCRI staat voor Dienstencentrum Reisinformatie. Deze organisatie vormt de regisserende schakel tussen Spoorvervoerders en de Dienstenproducent NS, welke de Dienstverlening verzorgt. Om deze rol te vervullen werkt DCRI daartoe met uitgangspunten m.b.t processen, taken, verantwoordelijkheden en rollen, welke worden beschreven in een Governance.

Wat doet het DCRI?

 • Het DCRI waarborgt dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kosten-transparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Daarnaast is hét loket voor de Spoorvervoerders voor het aanvragen van dienstontwikkeling en het aanmelden van storingen.
 • Het DCRI beheert de Service Level Agreements (SLA’s) met de Dienstenproducent en Reisinformatie overeenkomsten met de Spoorvervoerders en legt de afspraken omtrent dienstontwikkeling vast.
 • Daarnaast registreert en delegeert het DCRI de storingen en rapporteert de status terug aan de Spoorvervoerders.
 • Er wordt periodiek gerapporteerd over de kwaliteit en financiën van de Dienstverlening.

Scope

De scope van de Dienstverlening betreft het produceren en distribueren van:

 • De omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker).
 • De reisinformatie op de Dynamische stationsborden die door InfoPlus worden gevoed.
 • De levering van reisinformatie- brongegevens aan NDOV-loketten (Nationale Data Openbaar Vervoer) inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging).

Dit is inclusief het functioneel, applicatief en technisch beheer van de Reisinformatiesystemen. Maar exclusief het beheer van de Dynamische stationsborden en omroepinstallaties (ProRail).

Het DCRI rapporteert jaarlijks een winst-en-verliesrekening (P&L) aan de Spoorvervoerders met een transparant overzicht van de kosten voor de Dienstverlening en de bijdragen van de vervoerders en overheid. Overleg hierover wordt per kwartaal met de vervoerders gevoerd. Het DCRI stemt in een vastgestelde overlegstructuur volgens een in de Governance beschreven procedure af met de Spoorvervoerders.

Het DCRI is een organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers van NS(R). DCRI is geen contractuele partij omdat zij geen juridische entiteit/zelfstandig rechtspersoon is.

 • Manager DCRI: Tim van Leeuwen
 • Accountmanager: Maaike Bögels
 • Servicemanager: Ariene van den Blink
 • Proces- en financieelmanager: Linda de Boer-Wijnker

Reisinformatieovereenkomst en tariefmethodiek

Indien u afnemer wordt van reisinformatie op stations sluit u met NS een overeenkomst af die voor alle vervoerders identiek is. De tariefmethodiek kent 2 componenten: de kostenbasis, ofwel de kosten die verdeeld dienen te worden over de vervoerders, en de verdeelsleutel die hierop toegepast wordt.

De verdeelsleutel: om de kostenbasis te verdelen over de verschillende vervoerders wordt de volgende methodiek gehanteerd:

 • Alle halteringen worden bepaald.
 • Deze halteringen worden ingedeeld op basis van de station classificatie zoals vastgesteld door ProRail
 • Een haltering in een stationsklasse wordt vervolgens gewaardeerd, zodat halteringen op grote stations (met meer reisinformatie- en wachtvoorzieningen) zwaarder meetellen dan halteringen op kleinere haltes en stations (met minder/geen voorzieningen).
 • In het vierde kwartaal (vóór 1 november) wordt het tarief, op basis van het door ProRail aangeleverde halteringsbestand, voor het aankomende dienstregelingsjaar door DCRI vastgesteld en aan Spoorvervoerders meegedeeld.

Afnemen van Reisinformatie - contact

Bent u een nieuwe reizigersvervoerder in Nederland en wilt u dat uw treinen op de dynamische stationsborden worden getoond, neemt u dan contact op met: DCRI@ns.nl.

De procedure voor toegang staat beschreven in de ‘Spelregels’.

Naast reisinformatie op stations, kan NS ook andere soorten reisinformatie voor u verzorgen. Zoals bijvoorbeeld (gele) vertrekstaten. Dit valt buiten het DCRI-aanbod en kunt u los hiervan met NS regelen. Ook dit staat beschreven in de Spelregels.

Opvraagbaar: Dienstencatalogus DCRI & niet-DCRI (DCRI@ns.nl)