Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

18x investeren

Om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen, de klimaatdoelen te halen, de economie te versterken en het verkeer veiliger en comfortabeler te maken, zijn investeringen in het openbaar vervoer in Nederland noodzakelijk. Investeringen waar een veelvoud aan maatschappelijke baten tegenover staan en die wellicht – deels – samen met private partijen gedaan kunnen worden.


Vaker en sneller treinen rijden

PHS

Tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt al een tienminutentrein. Het Project Hoogfrequent Spoor (PHS) maakt het mogelijk om straks ook tussen Amsterdam- Alkmaar, Schiphol-Utrecht-Nijmegen, Schiphol-Lelystad en Den Haag-Breda-Eindhoven elke tien minuten een trein te rijden. Zo kunnen reizigers vaker een trein nemen en bieden we meer zitplaatsen. Dit vraagt om aanpassing in de infrastructuur. Op dit moment is nog € 500 miljoen nodig om het programma PHS zoals bedacht af te maken.

ERTMS

Met ERTMS (systeem voor treinbeveiliging) kunnen straks op veel meer trajecten meer treinen rijden, korter op elkaar en veiliger. Met ERTMS kunnen treinen ook, zonder te wisselen van materieel of systemen, over de landsgrenzen rijden. Investering: € 2,5 miljard, bovenop de € 2,5 miljard die al voor enkele corridors gereserveerd is.

3kV

Op dit moment is de spanning op de bovenleiding op het grootste deel van het Nederlandse spoornetwerk 1500V. Dit is onvoldoende en moet omhoog. Dat kan door de spanning omhoog te brengen naar 3000V (3kV). Dan kunnen we ook snellere treinen rijden. Dit vraagt naast aanpassing in de infrastructuur vooral grote aanpassingen in het materieel. Deze investeringen in de infrastructuur verdienen zichzelf terug (besparingen stroom), investeringen zijn vooral noodzakelijk in het materieel.

Stabiliteit van het systeem

De capaciteit op het spoor is bereikt en steeds vaker worden verzoeken tot uitbreiding van de dienstregeling geblokkeerd. Bijvoorbeeld doordat overwegen dan te lang dicht zijn, er te weinig stroom op de bovenleiding is voor extra treinen of rails niet stabiel genoeg ligt voor extra of snellere treinen. Dit vraagt om saneringen van overwegen, bijbouwen van onderstations voor meer spanning op de bovenleiding en stabilisering van het spoor.

Breng het systeem op de HSL-Zuid up to date

HSL

De prestaties op de hogesnelheidslijn kunnen en moeten beter. Onafhankelijk onderzoek laat zien dat investeringen in de infrastructuur nodig zijn om de prestaties van de IC direct en de internationale treinen naar het zuiden verder te verbeteren. Hiervoor zou je op deze lijn € 300 miljoen moeten investeren in infrastructuur en € 400 miljoen voor ERTMS.

Vergroten van -de capaciteit op- stations

Goede transfer op stations

Stations in de grote steden (zoals rondom Amsterdam: Schiphol, Amsterdam Zuid, -Centraal, -Sloterdijk en -Bijlmer) kennen een grote reizigersgroei. Dit geldt ook voor middelgrote stations (zoals Haarlem, Amersfoort, Eindhoven). En zelfs kleinere regionale stations als Culemborg en Wolvega ontwikkelen zich. Door de groei ontstaan transferknelpunten op de perrons (bijv. Zaltbommel), in reizigerspassages (bijv. Leiden Centraal) en in stationshallen (bijv. Amsterdam Bijlmer). Aanpassingen alleen al voor de transfer van stations (naast keten- en gebiedsontwikkeling) vragen een extra investering van € 1 miljard.

Te korte perrons

Langere treinen in de spits zijn nodig om de reizigersgroei te faciliteren. Een trein kan echter niet langer zijn dan het kortste perron waar hij aan stopt. Het afgelopen jaar vroeg NS om 13 perrons te verlengen maar deze verzoeken zijn afgewezen wegens gebrek aan de benodigde financiering van € 100 miljoen.

Betere bereikbaarheid van (inter)nationale steden

Utrecht-Arnhem-Duitsland

Leg op een gedeelte van dit traject 4 sporen aan en maak de infrastructuur geschikt voor 200 km/u. Hierdoor zorg je voor een significante verkorting van de reistijd tussen Amsterdam- Utrecht en Arnhem-Nijmegen en een betere verbinding en kortere reistijd richting Berlijn en Frankfurt. Dit kosten: € 1,75 miljard.

Utrecht-Eindhoven/Tilburg-Breda

Door dit deels 4-sporig en geschikt voor 160 km/u te maken worden komt er een goede en snellere verbinding met Utrecht- Randstad en Eindhoven-Tilburg-Breda en zijn de Brabantse steden ook onderling beter bereikbaar. Dit vraagt om een investering van € 950 miljoen.

Investeren in hoogfrequent fijnmazig OV tussen, rondom en (tot) in de steden.

Den Haag/Rotterdam en Utrecht

Investeren in de verbinding tussen Den Haag/Rotterdam – Utrecht brengt deze steden dichter bij elkaar en ontlast de volle treinen rond Schiphol en Amsterdam. Dit vraagt om een investering in Gouda als doorstroomstation een snelheidsverhoging tussen Den Haag-Gouda, Rotterdam- Gouda en Gouda-Woerden. Totale investering: € 900 miljoen.

Rondom Amsterdam

Pas, , als eerste, de infra aan voor een Airport-Sprinter (€ 20 miljoen). Op langere termijn zijn ingrijpende maatregelen nodig rondom Amsterdam, zoals het sluiten van de kleine ring door Havenstad en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn vanaf Zuid richting Schiphol (eventueel Hoofddorp).

Den Haag-Rotterdam-Dordrecht

Ontwikkel Den Haag-Rotterdam-Dordrecht (de Oude Lijn) naar hoogfrequent en fijnmazig ov verbinding, beginnend bij een verdere uitbreiding van de Stedenbaansprinter. Dit vraagt een verdubbeling van het spoor tussen Delft Zuid en Schiedam en tevens aanpassing rondom station Den Haag HS en Rotterdam. Deze eerste systeemsprong kost € 800 miljoen.

Den Haag-Zoetermeer/Lansingerland

Leg voor € 800 miljoen een Randstadrailtram aan van Scheveningen, via Den Haag Centraal, door het nieuw te ontsluiten Binckhorst naar, uiteindelijk, Lansingerland/Zoetermeer (‘de Koningscorridor’).

Utrecht

Pak het mobiliteitsprobleem in de stad Utrecht aan met een nieuw treinstation aan de Koningsweg. Vanaf daar kunnen frequent bussen rijden naar Utrecht Science Park (Uithof). Dit kost € 300 miljoen. Op termijn is een nieuwe tramverbinding door het centrum naar de Uithof nodig.

Meer ruimte voor goederenvervoer, meer ruimte voor reizigers

Goederenvervoer Oost-Nederland

Investeer voor € 1 miljard in het traject Arnhem-Bentheim voor beter goederenvervoer richting Noord-Duitsland, Scandinavië, Polen. Dit kan gecombineerd worden met investeringen die ook gunstig zijn voor reizigers rond Deventer-Arnhem/Nijmegen, zodat reizigerstreinen vaker en sneller kunnen rijden. Deze aanpak van goederen creëert ook ruimte voor het hoogfrequente OV in de Randstad.

Investeren in (deur-tot-deur) aanpak en voorzieningen op (regionale) stations

Bereikbaarheid van de regio

Verder zet NS in op verbetering van de bereikbaarheid van de regio, mogelijk door frequentieverhogingen als er marktvraag is. Daar zijn vaak geen (grote) infrastructurele investeringen of aanpassingen voor nodig.  

Verbeter voorzieningen op (regionale) stations

De afgelopen jaren zijn de grote treinstations van Nederland flink verbeterd. NS heeft nu nog eens circa 200 stations op het oog voor een upgrade. NS verbetert hier het verblijf met pijlers warme dranken, beschut wachten, schone wc en gratis watertappunt. NS reserveert hiervoor de komende vijf jaar € 65 miljoen.

Te weinig capaciteit voor de fiets

Er komen steeds meer reizigers en steeds meer reizigers komen met de fiets naar het station. Hierdoor raken fietsenstallingen vol en ‘verrommelt’ openbare ruimte in de steden. Dit is niet goed voor de waardering van treinreizigers voor onze stations, maar belemmert ook de opgave om onze steden te verdichten en te verbeteren.