Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Oude Lijn - Citysprinter

Oude Lijn - CitySprinter

De Oude Lijn is de slagader van het openbaar vervoer in Zuid-Holland en loopt van Leiden tot Dordrecht. In de steden langs dit traject worden tot 2040 circa 240.000 nieuwe woningen gebouwd. De provincie, MRDH, NS en andere partners trekken samen op binnen het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) met als ambitie de mobiliteit op de Oude Lijn mee te laten groeien met de verstedelijkingsopgave. Door deze groei blijven banen, scholen en voorzieningen goed bereikbaar en blijven steden ook in de toekomst duurzaam bereikbaar.


De ambitie van NS en het programma MoVe is de CitySprinter; een hoogfrequente verbinding tussen meer en nieuw te bouwen stations. We willen iedere 5 minuten met de CitySprinter tussen Dordrecht en Den Haag gaan rijden om de stations langs de Oude Lijn hoogfrequent en snel met elkaar te verbinden. Voordat de CitySprinter gerealiseerd kan worden zijn er grote investeringen nodig aan de infrastructuur, waaronder het volledig viersporig maken van het traject. Dit is nodig om zowel de CitySprinter als Intercity’s te kunnen rijden.

In het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is eind 2022 besloten om de verkenning te starten om de volgende stappen te zetten om dit alles waar te maken.