Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Treinwijzer

Met Treinwijzer is het mogelijk om uw reis of fietsplek aan te melden in de trein alvorens u op reis gaat met NS. Daarmee krijgt u inzicht in de verwachte drukte in de trein en helpt u NS om de drukte beter te voorspellen. Ook kunt u zonder gebruikmaking van Treinwijzer uw reis aanmelden.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om het aanmelden van een reis of een fietsplek in de trein via Treinwijzer mogelijk te maken, maakt u een account aan, waarbij u een e-mailadres en wachtwoord dient op te geven. Uiteraard verwerkt NS ook de door u aangemelde ritten. NS verwerkt eveneens het OV-chipkaartnummer van uw OV-chipkaart wanneer u ritten of fietsplekken aanmeldt en het OV-chipkaartnummer bij de aanmelding opgeeft. Daarmee kan NS analyseren welke reizen je daadwerkelijk hebt gemaakt en een goede druktevoorspelling maken. 

Wanneer u wilt reizen met NS heeft u verschillende opties. U kunt kiezen voor een OV-chipkaart op naam, een naamloze OV-chipkaart of een e-ticket. Afhankelijk van het type kaart of abonnement en de wijze van aanmelding wordt ook het nummer van de OV-chipkaart en het e-ticketnummer verwerkt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Middels het e-mailadres kunnen wij met u communiceren over bijvoorbeeld een wijziging in de dienstregeling of een aangemelde reis of fiets in de trein. De aangemelde ritten gebruikt NS voor beter inzicht in de gevraagde plekken in de trein en de ontwikkeling van de Treinwijzer. Door ritten of een fietsplek aan te melden via Treinwijzer krijgt u beter inzicht in de beschikbare plaatsen in de trein. Let op: uw aanmelding geeft geen recht om te reizen met de trein waarvoor u zich heeft aangemeld of op een plek voor uw fiets. Uw aanmelding geeft geen recht op een zitplaats.

Om een goede voorspelling over de drukte in de trein en voor de ontwikkeling van de Treinwijzer wil NS weten welke reizen of fietsplekken u heeft aangemeld maar ook welke reizen u daadwerkelijk heeft gemaakt. Daarvoor maakt NS éénmalig een koppeling tussen uw OV-chipkaartnummer en de door u gemaakte reizen, of tussen uw aankoop van een e-ticket en de door u aangemelde reis fietsplek. Als u hiervoor kiest, geeft u NS hiervoor toestemming. Daarnaast worden analyses uitgevoerd met een pseudoniem van uw e-mailadres, indien er sprake is van een e-ticket, zodat NS ook voor dit type vervoerbewijs een accurate druktevoorspelling kan maken. Als u hiervoor kiest, geeft u NS hiervoor toestemming.

Indien u graag gepersonaliseerde aanbiedingen wilt ontvangen van NS op basis van uw (reis)gegevens geeft u NS daar apart toestemming voor.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming van de betrokkene.

Bij het aanmelden van een reis of fiets gaat u akkoord met de voorwaarden waaronder de aanmelding kan plaatsvinden en de verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De door u aangemelde reizen of fietsplekken anonimiseren wij na verloop van 1 maand. Uw NS account vernietigen wij op het moment dat u NS daarom verzoekt zoals hier staat beschreven. Het NS account kan namelijk ook gebruikt worden voor andere diensten dan Treinwijzer.